Вакансії та вимоги

Вакансії та вимоги

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б»

Наказ № 68 від 21.09.2018 Про оголошення конкурсу

[gview file=”http://www.www.agro.dn.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/nakaz_68.pdf”]

Список вільних вакантних посад державної служби категорії «Б»

Посада Відділ/Управління
1 Начальник відділу
(1 вакантна посада)
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення управління бухгалтерського обліку, прогнозування розвитку АПК, адміністративного та господарського забезпечення

Список вільних вакантних посад державної служби категорії «В»

Посада Відділ/Управління
1 Головний спеціаліст
(1 вакантна посада)
Відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва та племінної справи управління розвитку агропромислового виробництва та розвитку харчової і переробної промисловості

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення управління бухгалтерського обліку, прогнозування розвитку АПК, адміністративного та господарського забезпечення

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво діяльності відділу, несе персональну відповідальність перед керівництвом департаменту за виконання покладених на відділ завдань.

2. Забезпечує  ефективне  і  цільове  використання  бюджетних коштів.

3. Контролює ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності  департаменту та складення звітності

4. Контролює відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

5. Контролює  забезпеченням дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності

6. Забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання.

7. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

Умови оплати праці Посадовий оклад складає 6000 грн., а також надбавки за вислугу років та ранг державного службовця, стимулюючі виплати відповідно до чинного законодавства, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” або “Б”, також подає до конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу 12 жовтня 2018 о 10.00 год

м.Краматорськ, бул. Машинобудівників, буд. 20, 3 поверх. каб. 7

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Костюк Світлана Юріївна,
06264-20120,
s.kostiuk@www.agro.dn.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) економічного спрямування
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
4 Володіння іноземною мовою
Вимога до компетентності
1. Ефективність аналізу та висновків – здатність ефективно узагальнювати інформацію; 
– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки; 
– здатність робити коректні висновки.
2. Досягнення результатів – чітке бачення результату; 
– сфокусовані зусилля для досягнення результату; 
– запобігання та ефективне подолання перешкод.
3. Командна робота – командна робота; 
– орієнтація на командний результат; 
– відкритість в обміні інформацією.
4. Комунікація та взаємодія – вміння ефективно слухати та сприймати думки; 
– вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).
5. Стресостійкість – розуміння своїх емоцій; 
– управління своїми емоціями; 
– оптимізм.
6. Аналітичні здібності – логічне мислення; 

– абстрактне мислення;
– встановлення причинно-наслідкового зв’язку.

7. Числове мислення – здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.
Професійні знання
1 Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:

Кодексу законів про працю України,

Цивільного кодексу;

Господарського кодексу;

Кодексу про адміністративні правопорушення;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».


Головний спеціаліст відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва та племінної справи управління розвитку агропромислового виробництва та розвитку харчової і переробної промисловості

Загальні умови

Посадові обов’язки 1. Здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу.

2. Готує інформацію щодо  виконання регіональних програм, поточних планів економічного і соціального розвитку тваринництва та продовольчої безпеки області.

3. Узагальнює та аналізує кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві Донецької області.

           4. Надає роз’яснювальну та консультаційну допомогу суб’єктам господарювання всіх форм власності щодо виплат спеціальних бюджетних дотацій з Державного бюджету України для розвитку галузей тваринництва.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад складає  4800 грн., а також надбавки за вислугу років та ранг державного службовця, стимулюючі виплати відповідно до чинного законодавства, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 жовтня 2018 о 10.00 год

м.Краматорськ, бул. Машинобудівників, буд. 20, 3 поверх. каб. 7

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Костюк Світлана Юріївна,
06264-20120,
s.kostiuk@www.agro.dn.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта Наявність вищої освіти не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра економічного спрямування

 

2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
4 Володіння іноземною мовою

Вимога до компетентності

1. Ефективність аналізу та висновків – здатність ефективно узагальнювати інформацію; 
– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки; 
– здатність робити коректні висновки.
2. Досягнення результатів – чітке бачення результату;

– сфокусовані зусилля для досягнення результату.

 

3. Комунікація та взаємодія – вміння слухати та сприймати думки; 
– вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).
4. Стресостійкість – розуміння своїх емоцій;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм.

 

5. Знання сучасних інформаційних технологій Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

Професійні знання

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Цивільного кодексу;

Господарського кодексу;

Кодексу про адміністративні правопорушення;

Кодексу законів про працю України;

Закон України «Про племінну справу у тваринництві»,

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: