УМОВИ проведення конкурсу (Наказ № 21)
на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору  впровадження земельної реформи та комунікації з громадськістю управління земельних відносин, водних ресурсів, економіки та інвестицій департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Проведення нарад, семінарів та конференцій щодо інформування громадськості з питань впровадження земельної реформи.

Інформування населення про стан здійснення визначних законом повноважень департаменту у сфері земельних відносин на офіційних сайтах облдержадміністрації та департаменту.

Контроль надання своєчасної та достовірної консультаційної допомоги з питань впровадження земельної реформи.

Інформування за результатами проведених департаментом селекторних нарад, зустрічей делегацій і робочих груп на офіційних сайтах облдержадміністрації та департаменту.

Здійснення загального керівництва сектором, щодо виконання покладених на нього завдань і функцій.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6300 грн, надбавка за ранг державного службовця, додаткові стимулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами); надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; премія встановлюється індивідуально в залежності від результатів роботи за місяць або за квартал

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково  (строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку)

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Інформація подається до 17.00 год. 09 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

24 червня 2021 року з 09.00 – 17.00

84313, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 20 (тестування, розв’язання ситуаційних завдань  та співбесіда – за фізичної присутності кандидата)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Корнієнко Тетяна Ігорівна

(06264)-20-121

04@agro.dn.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) у галузі знань «Архітектура та будівництво» спеціальності «Геодезія та землеустрій»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2.

Комунікація та взаємодія

вміння визначати заінтересовані та впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

4.

Робота з великими масивами документів

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння систематизувати великий масив інформації;

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

5.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Земельного кодексу України;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про охорону земель»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу земельних відносин управління земельних відносин, водних ресурсів, економіки та інвестицій департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи, з питань що належать до його компетенції.

Готує проєкти розпоряджень голови облдержадміністрації:

– про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

– про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування;

– про надання земельної ділянки у користування;

– про надання згоди на поділ (об’єднання) земельної ділянки;

– про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації;

– про припинення права користування земельною ділянкою;

– про подовження терміну дії договору оренди земельної ділянки;

– про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки;

– про проведення інвентаризації земель;

– про передачу земельної ділянки державної власності у комунальну власність (комунальної власності у державну) та інших земельних питань.

Надає методичну допомогу з питань земельних відносин.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5100 грн, надбавка за ранг державного службовця, додаткові стимулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами); надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; премія встановлюється індивідуально в залежності від результатів роботи за місяць або за квартал

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково  (строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку)

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Інформація подається до 17.00 год. 09 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

    24 червня 2021 року з 09.00 – 17.00

 

84313, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 20 (тестування та співбесіда – за фізичної присутності кандидата)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Корнієнко Тетяна Ігорівна

   (06264)-20-121

04@agro.dn.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра у галузі знань «Архітектура та будівництво» спеціальності «Геодезія та землеустрій»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Земельного кодексу України;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про охорону земель»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу діловодства, організаційного та господарського забезпечення департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює попередній розгляд, облік вхідної та вихідної кореспонденції, передає відповідно до розподілу обов’язків керівним працівникам департаменту та виконавцям.

Здійснює прийом та передачу в межах законодавства інформації на паперових та електронних носіях центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям.

Забезпечує організацію діловодства в департаменті згідно Інструкції з ведення діловодства, діючих і галузевих стандартів та правил.

Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

Забезпечує формування, оформлення і зберіганням справ, які підлягають здачі в державний архів.

Забезпечує збереження документів, які надійшли до архіву департаменту, згідно з правилами роботи Державного архіву Донецької області.

Надає організаційну допомогу з питань організації діловодства працівникам департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн, надбавка за ранг державного службовця, додаткові стимулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами); надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; премія встановлюється індивідуально в залежності від результатів роботи за місяць або за квартал

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково  (строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку)

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Інформація подається до 17.00 год. 09 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

    24 червня 2021 року з 09.00 – 17.00

 

84313, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 20 (тестування та співбесіда – за фізичної присутності кандидата)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Корнієнко Тетяна Ігорівна

   (06264)-20-121

04@agro.dn.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Постанова КМУ від 17 січня 2018 року «Деякі питання документування управлінської діяльності» (із змінами), 

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р.за
№ 736/27181

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: