На виконання Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації   від 25.04.2019 № 447/5-19, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 14 травня 2019 року за № 160/2873 (із змінами), (далі-Порядок) в департаменті агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації створено комісію щодо визначення особистих селянських господарств, які мають право на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, персональний склад якої затверджено розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 27.06.2019 № 652/5-19 “Про комісію з визначення особистих селянських господарств, яким надається часткове відшкодування вартості установки індивідуального доїння молока” (із змінами), (далі-Комісія).


Згідно Порядку відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних коштів є департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (далі- Головний розпорядник) який знаходиться за адресою: бульвар Машинобудівників, 20, м. Краматорськ, 84313.

Отримувачами коштів обласного бюджету є особисті селянські господарства, які здійснюють свою діяльність на підконтрольній українській владі території Донецької області (далі-ОСГ), в особі одного з членів ОСГ за згодою усіх повнолітніх членів ОСГ.

Право на часткове відшкодування вартості установки мають ОСГ, які є членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та здійснюють свою діяльність на підконтрольній українській владі території Донецької області, що утримують дві та більше корів (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

ОСГ має право на часткове відшкодування вартості лише однієї установки один раз протягом дії Програми.

Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної вартості установки, що придбана протягом 2018-2020 років, та не може перевищувати 15 000 гривень.

Право на часткове відшкодування вартості установок згідно з цим Порядком не мають ОСГ, які:

-подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням часткового відшкодування вартості установок;

-отримували протягом останніх двох років або отримують аналогічну підтримку (відшкодування, компенсацію) з інших бюджетів;

-мають заборгованість або прострочені боргові зобов’язання за кредитами, в банківській установі, в якій відкрито рахунок.

Зразок форми заяви про надання відшкодування знаходиться на офіційній веб-сторінці Головного розпорядника за посиланням: https://agro.dn.gov.ua/normatyvno-pravovi-akty/.

ОСГ, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості установки, протягом строку, зазначеного в даному оголошені для подачі документів, подають на розгляд Комісії:

-заяву про надання часткового відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння молока (додаток 1);

-копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку;

-копії платіжних документів, підтверджуючих придбання установки;

-копії технічної документації на установку (із зазначенням ії індивідуального серійного номера) та гарантійного талону;

-копію паспорту громадянина України (для фізичних осіб);

-копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи і мають відмітку у паспорті);

-згоду на обробку персональних даних;

-довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;

-довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;

-письмове зобов’язання ОСГ повернути кошти обласного бюджету, одержані для часткового відшкодування вартості установки, у разі невиконання вимог, передбачених пунктом 4 розділу IV та у випадках, зазначених у пункті 4 розділу V Порядку (додаток 2);

-облікову картку об’єкта господарського обліку або витяг зі Списку осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель міських поселень, за формами затвердженими наказом Державної служби статистики України від 24 листопада 2015 року № 340 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад”;

-письмову згоду усіх повнолітніх членів ОСГ на отримання відшкодування вартості установки (додаток 3).

Заяви та документи від претендентів приймаються у робочий час секретарем Комісії в приміщені департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації за адресою:  м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 20, третій поверх, кімната № 8, контактний номер телефону для отримання довідкової інформації: (06264) 20-120;  20-121.


Комісія починає приймати заяви та документи від претендентів з наступного дня після публікації даного оголошення та закінчує 20.11.2019.

Засідання комісії відбудеться 28.11.2019
за адресою: м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 20, 3-поверх, кімната № 12”

Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: