(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Проводиться робота щодо визначення племінної цінності бугаїв-плідників

В Донецькій області здійснюють свою діяльність 19 суб’єктів племінної справи в галузі скотарства, в тому числі 16 у молочному та 3 у м’ясному скотарстві, з яких 11 племінних заводів та 8 племінних репродукторів. Чисельність племінного  поголів’я великої рогатої худоби складає 11,6 тис.голів або 53% від загальної чисельності поголів’я, яке утримується в сільськогосподарських підприємствах, в тому числі племінних корів – 5,1 тис.голів або 54%.

Загальна частка породного складу племінного поголів’я великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності наведена на діаграмі, провідними породами в області залишаються українська червона молочна та українська чорно-ряба молочна.

Однією з найважливіших складових успішного ведення селекційно-племінної роботи є використання бугаїв-плідників з високим генетичним потенціалом, що надає можливості отримати високу продуктивність корів та добрі відтворювальні функції тварин.

Бугаї-плідники мають походити від племінних тварин вищої племінної цінності, мати результати генетичної експертизи походження та аномалій тварин, оцінюватися за походженням, власною продуктивністю та якістю отриманого від них потомства або проходити випробування за якістю потомства, а дані про них повинні відповідати вимогам з племінного обліку.

Суб’єкти племінної справи у тваринництві зобов’язані використовувати для відтворення поголів’я плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства.

Приплід, отриманий від плідників, які не мають визначеної племінної цінності на відповідний період або не відповідають вимогам чинного законодавства, уважається неплемінним, не реєструється в державних книгах племінних тварин та не використовується в селекційному процесі.

Суб’єкти племінної справи у тваринництві галузі молочного скотарства області співпрацюють майже з 10 підприємствами з племінної справи у тваринництві, з яких найбільша кількість отриманої спермопродукції приходиться на ПрАТ «Українська генетична компанія», ТОВ «Сімекс Альянс Україна», ТОВ «Генетичні ресурси».

Визначення племінної цінності плідників проводиться уповноваженими установами (організаціями) та селекційними центрами відповідно до Порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства та Порядку визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 154, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 692/28822 (із змінами).

На сьогодні спеціалістами департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації разом із суб’єктами племінної справи у тваринництві галузі скотарства проводиться робота щодо визначення племінної цінності бугаїв-плідників у ІІ кварталі 2021 року та надання відповідних матеріалів до Інституту розведення і генетики тварин імені
М.В. Зубця НААН.

Facebook
Pocket
Email
Print