Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги


Завантажити НАКАЗ PDF


Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про племінну справу у тваринництві», пункту 2 вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2013 року № 44, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.1 1.2016 року № 483 «Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надасться структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій» та у зв’язку із кадровими змінами,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до інформаційної картки адміністративної послуги «Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів» та технологічної картки адміністративної послуги «Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів», затверджених наказом департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації від 10.02.2017 року № 12 «Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги», виклавши їх у новій редакції, то додаються.

2. Забезпечити оприлюднення затверджених інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги «Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів» на офіційному всб-сайті облдержадміністрації та департаменту, в приміщенні громадської приймальні облдержадміністрації.

3. Визнати таким, ідо втратив чинність наказ департаменту агропромислової« комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації від 10.02.2017 року № 12 «Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги».
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Технологічна картка
адміністративної послуги
«Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів»

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділи Дія (В)* Термін

виконання (днів)

1. Заповнення та видача територіальними органами сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів за заявкою суб’єкта племінної справи у тваринництві Уповноважена особа департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації В 10 робочих днів з дня одержання замовлення на його видачу
Загальна кількість днів надання послуги 10 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 10 робочих днів

Інформаційна картка
адміністративної послуги
«Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів»

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької об л держад м і н і страції

бул. Машинобудівників, 20, м. Краматорськ, 84313

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання

адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 9.00 до 18.00 годин; п’ятниця з 9.00 до 17.00 годин; обідня перерва з 13.00 до 13.48 годин
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Телефон: Телефон: (06264)-20-121;
E-mail: info@agro.dn.gov.ua
Web: agro.dn.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 13 Закону України «Про племінну справу у тваринництві»
5. Акти Кабінету Міністрів України
6. Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Мінагрополітики України від 17 листопада 2011 року № 629 «Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів», зареєстрований в Мін’юсті 09 грудня 2011 року за№ 1422/20160
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування Наказ департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації від 03.04.2017 року № 29 «Про визначення відповідальної особи щодо одержання, зберігання, оформлення, видачу та ведення журналу обліку сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів»
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання

адміністративної

послуги

Підставою для видачі сертифікатів є звернення суб’єктів племінної справи у тваринництві до територіальних органів
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Оформлення сертифіката проводиться за заявкою суб’єкта племінної справи у тваринництві. Заповнення сертифіката проводиться на основі даних відповідних форм племінного обліку, за умови наявності їх у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві (далі – Держплемреєсгр), за матеріалами державних книг племінних тварин, каталогів або інших офіційних видань та на основі матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві.
Наявність сертифікату на племінні (генетичні) ресурси застосовується при їх придбанні, реалізації та торгівлі
10. Порядок та спосіб

подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт племінної справи у тваринництві звертається до відповідного територіального органу для заповнення бланків та видачу сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів
11. Платність

(безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Строк видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить десять робочих днів з одержання замовлення на його видачу. Територіальні органи отримують незаповнені бланки племінних свідоцтв (сертифікатів) від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, заповнюють та видають один примірник покупцю, інший – власнику племінних (генетичних) ресурсів. Строк зберігання сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить гри роки у:

–   власника племінних (генетичних) ресурсів на реалізовані племінні (генетичні) ресурси;

–   покупця після закінчення періоду використання придбаних племінних (генетичних) ресурсів

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги –   відсутність у суб’єкта господарювання племінних (генетичних) ресурсів;

–   відсутність будь-яких операцій, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на племінні (генетичні) ресурси власного чи

невласного виробництва для відтворення;

– відсутність відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві

14. Результат надання адміністративної послуги Видача сертифікату племінних (генетичних) ресурсів
15. Способи отримання відповіді (результату) Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів оформлюється у двох примірниках, що мають однакову серію та номер, з них один примірник сертифіката видається власнику племінних (генетичних) ресурсів
16. Примітка
Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: