На виконання Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.06.2019 № 555/5-19, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 19 червня 2019 року за № 188/2901 (із змінами) (далі – Порядок) в облдержадміністрації створено комісію для відбору новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким буде надана фінансова підтримка на придбання обладнання для прийому та охолодження молока, персональний склад якої затверджено розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 серпня 2019 року № 847/5-19 «Про комісію з питань надання фінансової підтримки новоствореним сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам на придбання обладнання для прийому та охолодження молока» (із змінами) (далі – Комісія).


Згідно Порядку відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних коштів є департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (далі – Головний розпорядник), який знаходиться за адресою: бульвар Машинобудівників, 20, м. Краматорськ, 84313.

Отримувачами коштів обласного бюджету є новостворені сільськогосподарські обслуговуючі кооператив, які здійснюють свою діяльність на підконтрольній українській владі території Донецької області (далі-СОК).

Фінансова підтримка надається новоствореним СОКам. Новоствореним вважається СОК, державна реєстрація якого відбулась після 01 січня 2018 року.

Право на фінансову підтримку мають усі новостворені СОКи:

1)  які здійснюють діяльність на підконтрольній українській владі території Донецької області;

2) членами яких є фізичні особи – власники корів, юридичні особи – виробники сільськогосподарської продукції молочного напрямку.

СОК має право на фінансову підтримку, що надається за рахунок коштів обласного бюджету, лише один раз протягом строку дії Програми.

Обсяг фінансової підтримки одному СОКу за рахунок коштів обласного бюджету дорівнює 75% вартості обладнання для прийому та охолодження молока, яке планується придбати, але не може перевищувати 500 тис. гривень без урахування ПДВ.

Фінансова підтримка не надається СОКам, які:

1) мають засновників, що не відповідають вимогам для мікропідприємств або малих та середніх підприємств за показниками на дату складення річної фінансової звітності за рік, що передує звітному;

2) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за фінансовою підтримкою;

3) визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;

4) перебувають у стадії припинення;

5) мають заборгованість або прострочені боргові платежі за кредитами, а також заборгованість із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів;

6) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

7) отримують фінансову підтримку з обласного бюджету, строк надання якої не закінчився;

8) отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно
від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період суму, еквіваленту 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.

Зразок форми заяви про надання відшкодування знаходиться на офіційній веб-сторінці Головного розпорядника за посиланням: https://agro.dn.gov.ua/rozporyadzhennya-doda-555-5-19-vid-03-06-2019/ або завантажте за посиланням тут.

СОКи, які бажають взяти участь у відборі, протягом строку, визначеного в оголошенні, подають до Комісії такі документи:

1) заяву про участь у відборі для отримання коштів обласного бюджету, передбачених на формування матеріально-технічної бази СОКу шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока (додаток 1);

2) перелік обладнання для прийому та охолодження молока,
яке планується придбати СОКом за рахунок фінансової підтримки із зазначенням його вартості;

3) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок СОКа;

4) довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки СОКу, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;

5) копію статуту СОКа, завірену в установленому порядку;

6) письмове зобов’язання СОКу щодо повернення коштів обласного бюджету, передбачених на формування матеріально-технічної бази СОКів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока у випадках, передбачених пунктом 3 розділу V цього Порядку (додаток 2);

7) баланс та звіт про результати фінансової діяльності СОКа за попередній звітний період (у разі наявності);

8) інформацію про відсутність у СОКа заборгованості із сплати податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів, надану органом Державної фіскальної служби України;

9) інформацію про відсутність державної підтримки з обласного бюджету, строк надання якої не закінчився (у письмовому вигляді);

10) довідку про кількість членів СОКу, на 01 число місяця, що передує місяцю подання заяви;

11) інформацію про кількість наявного поголів’я корів у членів СОКу
на 01 число місяця, в якому подано заяву на участь у відборі.

СОКи забезпечують повноту і достовірність відомостей у наданих Комісії документах.

Документи подаються головою СОКу особисто/або уповноваженою в установленому порядку особою.

Заяви та документи від СОКів приймаються секретарем Комісії в приміщені департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин  Донецької облдержадміністрації за адресою: м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 20, третій поверх, кімната № 8 за графіком: понеділок-четвер с 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 17-00, п’ятниця з 10-00 до 13-00, контактний номер телефону для отримання довідкової інформації:
(06264) 20-120;  20-121.


Комісія починає приймати заяви та документи від претендентів з наступного дня після публікації даного оголошення та завершує за 5 робочих днів до дня проведення засідання Комісії та закінчує 25.11.2019.

Засідання комісії відбудеться 02.12.2019
за адресою: м. Краматорськ,
вул. Олекси Тихого, 6, 3-поверх, кімната № 301”.

Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: