(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Звіт про виконання Антикорупційної програми

Інформація про виконання Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів департаментом агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації станом за 2020 рік

1.      Управління персоналом

Найменування заходу зазначеного у Антикорупційній програмі

Строк виконання заходу

Відповідальні за виконання

Стан виконання

 1.

1.Провести роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій  з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів.

2.Забезпечити ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України “Про запобігання корупції ”.

3.Вживати заходів  щодо запобігання залученню кандидатів на зайняття посад (осіб, які вже працюють в установі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу.

4.  Попередити членів конкурсних комісій про те, що член конкурсної комісії, який одночасно є  кандидатом на зайняття посади, зобов’язаний повідомити про це на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсі на цю посаду в якості члена комісії.

5. Не надавати кандидату на посаду, який одночасно є членом конкурсної комісії, доступ до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв’язуватися кандидатами на посаду, а у разі отримання кандидатами такої інформації здійснити заміну ситуаційних завдань.

6. Обов’язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.

7. Забезпечити залучення в установленому чинним законодавством порядку до складу конкурсних комісій  представників громадських об’єднань, або державних службовців з інших органів державної влади, або представників виборного органу первинної профспілкової організації, експертів, тощо.

1.Щокварталу

 

2. Липень, жовтень 2019-2020 років

 

3.Протягом 2019-2020 років

 

4. Протягом 2019-2020 років

 

5. Протягом 2019-2020 років

 

6. Постійно протягом 2019-2020 років

 

7. Липень 2019 року

 

Корнієнко Т.І.
(Завідувач сектору управління персоналом)

1. Завідувачем сектору управління персоналом проводиться роз’яснювальна робота з членами конкурсної комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів;

2. Членів конкурсних комісій ознайомлено під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» – 100%;

3. Кандидати на зайняття посад (особи, які вже працюють в департаменті) не залучаються до заходів з організації та проведення конкурсу – 100%;

4. Членів конкурсних комісій попереджено про обов’язок повідомляти на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсі на цю посаду в якості члена комісії у разі, коли член конкурсної комісії одночасно є кандидатом на зайняття посади  – 100%;

5. Кандидатам на посаду, які одночасно є членами конкурсної комісії доступ до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв’язуватися кандидатами на посаду, не надається – 100%;

6. Забезпечено відображення мотивів (обґрунтування)  прийнятого рішення у протоколах засідання конкурсної комісії. – 100%.

7. У зв’язку з виробничою необхідністю до складу конкурсної комісії залучався представник виборного органу первинної профспілкової організації – 100%.

4.

1. Забезпечити посилений контроль за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися шляхом хронометражу робочого часу.

2. Забезпечити звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільняється. Передача іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником структурного підрозділу

Протягом 2019-2020 років

Корнієнко Т.І.
(Завідувач сектору управління персоналом)

1. Завідувачем сектору управління персоналом забезпечено посилений контроль за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися шляхом хронометражу робочого часу – 100%;

2. Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільняється. Забезпечено передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником департаменту – 100%.

2.      Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

5.

5.1.Забезпечити ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам’ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис.

Щомісяця протягом 2020 років

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

Забезпечено ознайомлення працівників департаменту з пам’ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис – 100%.

6.

1. Забезпечити дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року
№ 1195 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації.

Постійно протягом 2019-2020 років

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

Забезпечено дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації.

 

4. Забезпечення розміщення на інформаційних стендах у приміщеннях, в яких розміщуються структурні підрозділи, відомостей для працівників про їх права та обов’язки у разі виявлення  порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Здійснювати оновлення інформації за необхідністю.

Серпень 2020 року

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

Забезпечено розміщення на інформаційному стенді у приміщенні департаменту відомостей для працівників про їх права та обов’язки у разі виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Здійснено оновлення інформації.

10.

3.Направляти працівників, що призначаються/звільняються до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України “Про запобігання корупції ” вимог, заборон та обмежень.

 

Протягом 2019-2020 років

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

Працівники департаменту, які звільняються та особи, які призначаються на посаду до департаменту направляються до управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком вимог, заборон та обмежень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» – 100%

 

4. Надавати інформацію уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про отримання суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків заробітної плати у розмірі,  що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року

У разі отримання працівника-ми такого доходу

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції);

Голоцван С.О.

(начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансового забезпечення – головний бухгалтер)

Забезпечено надання інформації уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у разі отримання суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року – 100%.

 

5.Довести до відома працівників, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно протягом 2019-2020 років

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

Забезпечено доведення до відома працівників департаменту, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» – 100%.

11.

2. Забезпечити попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають

Травень 2019 року, квітень

2020 року

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

Забезпечено попередження працівників департаменту про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають – 100%.

13.

З метою усунення можливості виникнення конфлікту інтересів у керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, об’єктивності проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупційного правопорушення, об’єктивності прийняття рішення комісією з проведення службового розслідування за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити залучення до складу комісій з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Постійно протягом 2019-2020 років.

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

Протягом звітного періоду службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупційного правопорушення в департаменті не проводились.

14.

З метою забезпечення доброчесності та сумлінного виконання посадових обов’язків передбачити методи контролю за діяльністю службових осіб, а саме при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця проводити співбесіду безпосереднього керівника з державним службовцем у присутності керівника вищого рівня

Листопад 2019 року, листопад 2020 року

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

В департаменті передбачено методи контролю за діяльністю службових осіб при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця. шляхом проведення співбесіди безпосередніх керівників з державними службовцями у присутності керівника вищого рівня, відповідно до структури департаменту.

4. Робота з вхідною кореспонденцією

20.

1.Розробка та прийняття порядків роботи із запитами на інформацію, зверненнями громадян з метою стандартизації внутрішніх процедур у рамках встановленого строку із зазначенням переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат.

2. Попередити кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.

Жовтень 2019 року

Рожковська Н.В.

(Начальник відділу діловодства, організаційного та господарського забезпечення).

1.Розроблено та прийнято порядок роботи із запитами на інформацію, зверненнями громадян з метою стандартизації внутрішніх процедур у рамках встановленого строку із зазначенням переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від  28.11.2017 № 1562/5-17, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 05.12.2017 № 208/2415 та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.12.2017 № 1619/5-17, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 11 грудня 2017 року за
№ 215/2422).

2. Проведено моніторинг забезпечення доступу до публічної інформації за затвердженими показниками (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.05.2020 № 538/5-20).

3. Забезпечено попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.

6.      Публічні закупівлі

24.

1. Сприяти громадянам та громадським організаціям при здійсненні ними моніторингу  публічних закупівель облдержадміністрації та її структурних підрозділів шляхом розміщення інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

3. Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”. У разі  змін у складі тендерних комітетів забезпечити проходження курсу навчання нового члену комітету на “Prometheus”.

4. Забезпечити ознайомлення членів тендерного комітету під підпис про відповідальність за порушення Закону України “Про публічні закупівлі” (у разі внесення змін до складу тендерного комітету).

1.Постійно.

 

3. Протягом 2019-2020 років

 

4. Протягом

2019-2020 років

 

Чернявський В.В.
(головний спеціаліст відділу розвитку харчової і переробної промисловості, секретар тендерного комітету)

1. При здійсненні громадянами України та громадськими організаціями моніторингу публічних закупівель департаменту на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщується інформація про публічні закупівлі департаменту – 100%;

2. Забезпечується систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів департаменту та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» – 100%;

Усі учасники тендерного комітету департаменту пройшли курс навчання на онлайн платформі «Prometheus». У разі внесення змін до складу тендерного комітету департаменту будуть проведені відповідні навчання нового члену комітету на “Prometheus” – 100%;

3. Забезпечено ознайомлення членів тендерного комітету департаменту під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (у разі внесення змін до складу тендерного комітету) – 100%.

25.

1. Неухильне дотримання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року
№ 549 “Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг” (із змінами).

2. Забезпечити вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

3. Забезпечити проведення навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель.

4. Вивчення тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього перед проведенням процедур закупівель.

5. У разі необхідності залучати представників громадськості до підготовки тендерної документації.

1. Протягом 2019-2020 років

 

2. Постійно

 

3. Постійно

 

4. Протягом 2019-2020 років

 

5. Протягом 2019-2020 років

Чернявський В.В.
(головний спеціаліст відділу розвитку харчової і переробної промисловості, секретар тендерного комітету)

1.Забезпечено неухильне дотримання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року
№ 549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг» (із змінами) – 100%;

2. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі департаменту – 100%;

3. У разі виробничої необхідності здійснюється навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель – 100%;

4. Членами тендерного комітету департаменту вивчено ринкові ціни на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього перед проведенням процедур закупівель – 100%;

5. Протягом звітного періоду представники громадськості до підготовки тендерної документації не залучались у зв’язку з відсутністю необхідності – 100%.

26.

1.Розмістити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель.

2.Попередити членів тендерного комітету (та новопризначених членів  комітету у разі змін у складі тендерного комітету) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.

3.У разі необхідності залучення представників громадськості до підготовки тендерної документації.

4. Оприлюднення проєктів відповідної документації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації для обговорення.

Постійно протягом 2019-2020 років.

 

Чернявський В.В.
(головний спеціаліст відділу розвитку харчової і переробної промисловості, секретар тендерного комітету)

1. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель – 100%;

2. Забезпечено попередження членів тендерного комітету департаменту під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику – 100%;

3. Протягом січня – вересня 2020 року представники громадськості до підготовки тендерної документації не залучались у зв’язку з відсутністю необхідності – 100%;

4. Оприлюднено проекти відповідної документації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації для обговорення – 100%.

5.      Юридична робота

27.

Встановлення у довіреностях на представників інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів обмежень щодо визнання позовів повністю або частково, відмови від позовів, вирішення питань примирення.

Протягом 2019-2020 років

Васюкевич С.Г.
(Начальник відділу юридичної роботи)

Забезпечено встановлення у довіреностях на представників інтересів департаменту обмежень щодо визнання позовів повністю або частково, відмови від позовів, вирішення питань примирення.

10. Управління фінансами та матеріальними ресурсами

32.

3.Посилити контроль за прийняттям рішення про списання матеріальних цінностей.

Постійно протягом 2019-2020 років

Танцюра С.Ю.

(головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансового забезпечення)

Забезпечено посилення контролю за прийняттям рішення про списання матеріальних цінностей – 100%.

33.

Забезпечити проведення періодичного моніторингу цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної власності територіальних громад, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року
№ 278 (із змінами).

Щокварталу протягом 2019-2020 років

Бусел С.Ю.

(відповідальна особа за роботу по запобіганню проявам корупції)

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року
№ 278 (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 травня 2020 року
№ 495/5-20) в управлінні департаменту перебуває комунальний заклад «Донецький обласний аграрний навчально-курсовий комбінат професійно-технічної освіти», який знаходиться у м. Авдіївці та не здійснює свою діяльність з 2015 року (про що детальніше було повідомлено у листі департаменту від 09.04.2020 № 676/0/151-20/05). У зв’язку з чим проводити періодичний моніторинг не вбачається доцільним – 100%.

34.

Забезпечити проведення інструктування новопризначених працівників управління фінансового забезпечення облдержадміністрації, відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ.

Протягом 2019-2020 років

Голоцван С.О.

(Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансового забезпечення)

 

Забезпечено проведення інструктування новопризначених працівників відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансового забезпечення департаменту щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ згідно постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 – 100%.

35.

Щорічне складання бюджетного запиту на наступний рік за Методикою визначення обсягів видатків на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій за  Кодом програмної класифікації видатків (КПКВ) 7751010 «Здійснення виконавчої влади у Донецькій області».

Червень-липень

2019 року, червень-липень

2020 року

Голоцван С.О.

(Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансового забезпечення)

 

Забезпечено щорічне складання бюджетного запиту на наступний рік за Методикою визначення обсягів видатків на утримання департаменту за Кодом програмної класифікації видатків (КПКВ) 7751010 «Здійснення виконавчої влади у Донецькій області» – 100%.

37.

1.Розробити та затвердити положення про преміювання працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

2.Дотримуватись Постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) та інших вимог законодавства.

1,2. Серпень 2019 року.

Голоцван С.О.

(Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансового забезпечення)

 

1. Наказом директора департаменту від 23.01.2019 року «Про затвердження Положення про преміювання, встановлення стимулюючих виплат, доплат, надання грошової та матеріальної допомоги державним службовцям, працівникам, які виконують функції з обслуговування, та робітникам департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації».

2. Забезпечено дотримання Постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) та інших вимог законодавства – 100%.

 

           

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Facebook
Pocket
Email
Print

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: