ВОДНІ ОБ'ЄКТИ ДОНЕТЧЧИНИ

У зв’язку з введенням в дію з 21.02.2020 Закону України «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» (далі – Закон), звертаємо увагу на основні нововведення, що забезпечують безперешкодний доступ громадян до водних об’єктів.

Статті 47 та 88 Водного кодексу України доповнено наступним змістом:

«Забороняється обмеження купання та плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби, у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом».

«Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до берегів річок та водойм для загального водокористування, крім земель охоронних та санітарно-захисних зон, зон санітарної охорони та особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані: гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди; пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори; об’єкти підвищеної небезпеки, природно-заповідного фонду та культурної спадщини.

Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду».

Статті 61 та 62 Земельного кодексу України доповнено новим змістом:

«У прибережних захисних смугах та у межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу до берегів річок та водойм, крім випадків, передбачених Законом. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги вони демонтуються за рішенням місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за рахунок відповідного бюджету та відшкодовуються їхніми власниками».

Також, статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнено новим змістом, зокрема передбачено накладання штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя до берегів річок та водойм для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом.

Передбачено, що огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та перешкоджають доступу громадян до берегів річок та водойм (крім випадків, встановлених Законом), підлягають демонтажу протягом трьох місяців з дня набрання їм чинності.

Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем відшкодовуються їхніми власниками.

Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, розпорядження голови облдержадміністрації від 09 січня 2014 року № 12 «Про Методичні рекомендації щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів та їх використання» (із змінами) проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок водного фонду державної власності на території Донецької області для рибогосподарських потреб.

1. Умови відбору виконавця земельних торгів:

– виконавець забезпечує підготовку лотів (виготовлення проекту відведення (технічної документації), нормативної грошової оцінки земельної ділянки та паспорта водного об’єкта), фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України та проведення земельних торгів;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів відповідно до частини 5 статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: термін виконання зазначених робіт та наявність досвіду у проведенні аналогічних видів робіт.

2. Вимоги до документів, що подаються обласній комісії з визначення переліку водних об’єктів, які можуть бути передані у користування на умовах оренди, та вирішення питань щодо використання водних об’єктів, наданих в оренду до 01.07.2013 (далі – обласна комісія):

Документи подаються в запечатаному конверті. У конверті мають міститися підтвердні документи з описом вкладення та пропозиція щодо терміну виконання таких робіт.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотримання норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без виправлень, закреслень, дописок тощо.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент не допускається до участі у відборі.

3. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на розгляд обласній комісії:

– довідка про виконання аналогічних видів робіт (за формою згідно з додатком 1)

– опис документів, наданих у складі пропозиції (за формою згідно з додатком 2);

– відомості про претендента (за формою згідно з додатком 3);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (РНОКПП);

– інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – інформація щодо наявності у складі претендента за основним місцем роботи сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій» з наданням копій кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника;

для проведення земельних торгів – інформація щодо наявності у складі суб’єкта господарювання ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), який має вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати з наданням їх копій.

Документація надсилається із супровідним листом поштою до департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації. Поштова адреса, за якою подаються документи: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, буд. 20, 3 поверх.

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з претендентами: Москаленко Юлія Ігорівна

Контактний телефон: (06264)-20-120

Суб’єкти господарювання, що мають право на виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та проведення земельних торгів можуть подавати пропозиції на відбір виконавця земельних торгів  до 01.11.2019.

Дані про земельні ділянки:

1) площа водного дзеркала орієнтовно 26,0 га, розташований: балка Пугачев, басейн річки Бахмутка на території Соледарської міської ради (колишня Парасковіївська сільська рада) Бахмутського району Донецької області;

2) площа водного дзеркала орієнтовно 6,2 га, розташований: басейн річки Казений Торець на території Малинівської сільської ради Покровського району Донецької області;

3) площа водного дзеркала орієнтовно 4,0 га, розташований: басейн річки Казений Торець на території Малинівської сільської ради Покровського району Донецької області;

4) площа водного дзеркала орієнтовно 8,85 га, розташований: басейн річки Казений Торець на території Малинівської сільської ради Покровського району Донецької області;

5) площа водного об’єкту 49,6192 га, розташований: річка Осикова, басейн річки Вовча на території Максимільянівкої сільської ради Мар’їнського району Донецької області;

6) площа водного об’єкту орієнтовно 64 га, розташований: річка Осикова, басейн річки Вовча Мар’їно – Осиківське водосховище на території Мар’їнської міської ради Мар’їнського району Донецької області;

7) площа водного об’єкту орієнтовно 70 га, розташований: річка Сухі Яли, басейн річки Вовча Катеринівське водосховище на території Мар’їнської міської ради Мар’їнського району Донецької області;

8) площа водного об’єкту орієнтовно 4,9 га, розташований: балка Грузька, басейн річки Кривий Торець  на території Новодмитрівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області;

9) площа водного об’єкту орієнтовно 2,16 га, розташований: балка Другий Яр,  басейн річки Гришинка, басейн річки Бик  на території Гришинської сільської ради Покровського  району Донецької області;

10) площа водного об’єкту орієнтовно 44 га, розташований: балка Лозовацька,  басейн річки Кривий Торець, басейн річки Бик на території  Іванівської  сільської ради Покровського  району Донецької області;

11) площа водного об’єкту орієнтовно 12,5 га, розташований: балка Бичок,  басейн річки Кривий Торець,  на території Новоолександрівської  сільської ради Покровського  району Донецької області;

12) площа водного об’єкту орієнтовно 5,8 га, розташований: балка Дурна,  басейн річки Вовча,  на території Орлівської  сільської ради Ясинуватського району Донецької області;

13) площа водного об’єкту орієнтовно 4,5 га, розташований: річка Калинівка, річка Клебан Бик,  басейн річки Кривий Торець,  на території Соловйовської  сільської ради Ясинуватського району Донецької області;

14) площа водного об’єкту орієнтовно 5 га, розташований: балка без назви, басейн річки Вовча,  басейн річки Дурна,  на території  Орлівської  сільської ради Ясинуватського району Донецької області;

15) площа водного об’єкту орієнтовно 23,03 га, розташований:  басейн річки Вовча,  річка Водяна на території  Первомайської  сільської ради Ясинуватського району Донецької області;

16) площа водного дзеркала орієнтовно 11,60 га, розташований: басейн річки Кашлагач, басейн річки Мокрі Яли на території Благодатненської сільської ради Волноваського району Донецької області;

17) площа водного дзеркала орієнтовно 13,00 га, розташований: басейн річки Кальміус, басейн балки Столовая на території Прохорівської сільської ради  Волноваського району Донецької області;

18) 3,1 га на балці Біленька, басейну річки Казенний Торець, Віролюбівської сільської ради, Костянтинівського району;

19) 6,20 га на балці Попова, басейну річки Кальчик та басейну річки Кальміус, Бердянської сільської ради, Мангушського району;

20) 33,20 га на балці Водяна, річки Каратиш, басейну річки Берда, Республіканської сільської ради, Нікольського району.


ЗАВАНТАЖИТИ: Додаток 1  Додаток 2  Додаток 3

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Зразок заяви

На припинення договору оренди

Зразок заяви

Про включення до переліку водних обєктів

Зразок клопотання

Щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою

Зразок заяви

На поновлення договору оренди та перелік документів до заяви

Зразок заяви

Про внесення змін, у разі зміни площі

Зразок заяви

Про укладання договору оренди водних об’єктів

Останні новини

Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: