(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Фітосанітарний стан сільськогосподарських культур (станом на 24.05.2017)

Кліматичні умови

За звітний період погода характеризувалася значними середньодобовими коливаннями температур від +210С до +10С в нічний час. 

Температура на поверхні грунту опускалась до  -00С в ночі. 

На глибині 10 см. середньодобова температура +160С.

Відносна вологість за звітний період перебувала в межах від 30 до 76%.

Швидкість вітру, при поривах, за звітний період сягала 14,0 м/сек.

Опади  за звітний період 5,3 мм.

Сумма ефективних температур на звітну дату:

 • вище +50С становить 340 – 3747 при нормі  385-3890.
 • вище +100С відповідно 111-130 при нормі 152-1640.

Погодні умови звітного періоду більш-менш відповідають середньрічним показникам. При наростанні температур і встановленні характерної  для даного  періоду погоди на тлі частих опадів та високої відносної вологості на незахищених площах сільськогосподарських культур почали стрімко розвиватися як хвороби так і шкідники сільгосп культур.

Значні коливання між нічними та денними температурами та пасмурна погодоз незначними опадами дещо затримує розвиток основних шкідників.


Фенологія культур

 • Озима пшениця – поява прапорцевого листа, початок колосіння.
 • Ярий ячмінь –   вихід в трубку
 • Ярий ріпак – стеблювання, поява цвітоносів.
 • Горох –  ріст стебла, бутонізація.
 • Озимий ріпак –  цвітіння.
 • Соняшник – посів, на ранніх посівах фаза появи 2-3-ї пари листя.

 • Кукурудза  – посів, на ранніх посівах 2-3 лист.
 • Абрикос –ріст завязі.
 • Смородина, крижовник – ріст завязі.
 • Вишня –ріст завязі.
 • Яблуня – формування та ріст завязі.

Мишоподібні гризуни

При проведенні контрольних обстежень стан розвитку популяції мишовидних гризунів має наступний вигляд:

 • На неорних землях щильність популяції дещо виросла і становить на звітну дату в середньому 6,0 кол/га.
 • Площі багаторічних трав заселені до 100%, але щільність заселення відзначається великою строкатістю – від 2 до 10 і більше кол/га.
 • При обстеженні виявлено пошкодження рослин озимих від 2 до 6 % при щільності заселення 0,5 до 2х кол/га.
 • За останній період не спостерігається  наростання чисельності шкідника в колоніях.

Хлібний турун

В південних районах області  посівах озимих культур по стерневих попередниках при обстеженні відмічається живлення личинок шкідника.

Чисельність личинок на окремих ділянках знаходиться на межі порогу шкодочинності (до 5 екз/м2). по віку ІV-го віку, в південних районах шкідник завершив стадію розвитку личинки і пішов в грунт на лялькування.

В локальних осередках пошкодженність рослин досягає 50-60%.

Протягом минулого тижня шкодочинність личинок не наростала. Стан розвитку озимих культур, а саме вихід в трубку обмежує шкодочинність фітофага.

Клоп шкідлива черепашка

При обстеженні лісосмуг в сонячну теплу погоду відмічено пробудження клопа шкідливої черепашки який виходить на сонячну сторну, відмічається початок весняного  живлення на дикоростучих злаках. Різке наростання середньодобових температур створило умови швидкого розселення емаго від місць зимівлі на посіви озимих та ячменю.

Протягом тижня, а саме 2.05. при обстеженні площ озимих емаго вже зустрічались майже по всій площі поля, але основна концентрація шкідника на крайових смугах від лісосмуг. Помірно прохолодна погода на фоні опадів стримує розповсюдження шкідника. З 15.05.17. в південних районах відмічається початок яйцекладок.

П’явиця красногруда

На посівах озимих та ярових культур відмічається яйцекладки шкідника. Чисельність в посівах озимих не значна, а на окремих ділянках ранніх посівів ячменю ярого заселеність досить висока. При встановленні характерних погодних умов та масовому відродженні личинки рекомендовано провести захисні заходи.

Початок відродження личинок відмічено 15.05.2017

Хлібна тля

При обстеженні посівів озимини відмічається початок заселення площ шкідником. Чисельність досить низька, але враховуючи специфічну особливість фітофага стан посівів слід потійно тримати під контролем. Протягом звітного періоду через неспиятливі погодні умови чисельність шкідника не зростала.

При обстеженні площ озимих відмічається також початок заселення пшеничним трипсом.

Пісчаний мідляк

На посівах гороху триває живлення та шкодочинність пісчаного мідляка. Середня чисельність складає 1,2  шт/кв.м. Пошкоджено 3 % рослин слабко. На просапних культурах середня чисельність імаго мідляка складає 0,5 шт/кв.м. Пошкоджено 1% рослин дуже слабко.


Хвороби озимих

При обстеженні посівів озимих культур відзначається розвитк хвороб:

 • Із обстежених площ озимих, зокрема озимої пшениці по попереднику соняшник, культура знаходиться в фазі колосіння на 25-35% площ відмічається розвиток септоріозу .
 • Практично на всих обстежених площах локально зустрічаються кореневі гнині.
 • На озимих сортів «Донецької» селекції на окремих ділянках спостерігається проявлення бурої іржі.

Значні коливання середньодобових температур сприяє розповсюдженню та розвитку всіх зазначених хвороб озимих зернових.

борошниста роса проявляється на незахищених посівах на озимих культурах практично всіх сортів і по всих попередниках.

В господарствах де застосували бакові суміші для комплексного захисту посівівозимих і ярих зернових – колосових фітосанітарний стан посівів досить добрий.

Підгризаючи совки

На присадибних ділянках відмічені гусениці оз. совки  – 2штм2. Гусениці  знаходяться на глибині 3-5см., але при різкому наростанню температур шкідник став інтенсивно живитися і в вечірні часи знаходяться в верхніх шарах грунту.

В посівах озимини зустрічаються гусениці старших віків, які завершують живлення.

При існуючих погодних умовах поява метелика І-го покоління прогнозується на кінці травня.

Саранові

З 22.05 відмічено початок відродження саранових біля лісосмуг. Середня чисельність в посівах багаторічних трав складає 0,2 шт/кв.м. Пошкоджено 1 % рослин.

Пошкодження рослин дуже слабкі.

Злакові мухи

Продовжується живлення та шкодочинність злакових мух в посівах зернових колосових культур. Погодні умови протягом травня не сприяли масовій шкодочинності злакових мух. Пошкоджено личинкою 1 % рослин. На ярому ячмені зустрічаються поодинокі екземпляри.

Хлібна смугаста блішка

На посівах ярого ячменю та озимих зернових триває живлення хлібної смугастої блішки. Погодні умови протягом травня не сприяли шкодочинності блішок. Рослини пошкоджені дуже слабко.Середня чисельність імаго на ярому ячмені 11 шт/кв.м. Пошкоджено 9 % рослин в різному ступені.

Пшеничний трипс

При обстеженні посівів озимих зернових, які знаходяться в фазі колосіння відмічено мивлення трипсів. Середня чисельність 4 шт/колос. Заселено 5 % колосків. Погодні умови сприяють зростанню чисельності припсів в посівах, тому найближчим часом чисельність та шкодочинність трипсів може різко збільшитися.

Колорадський жук

При обстеженні (присадибні ділянки) виявлено масове заселення кущів картоплі колорадським жуком в кількості 1-3 екз. на кущ. Заселено 100% площ. Яйцекладка виявлена 8.05. На даний період личинок не виявлено.

Озимий та ярий ріпак

Обстеження проводили візуальне та косили сачком. При обстеженні виявлено: жук Оленка- 1-2 єкзрослину (більша частина шкідника знаходиться з боків поля, біля посадок); ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, хрестоцвіті клопи,  капустяна міль, пильщик. Всі шкідники в невеликий кількості та поодиноко, бо перед цим ріпак було оброблено інсектицидом проти ріпакового квіткоїда.

Шкідники та хвороби плодовоягідних

При обстеженні площ плодовоягідних культур відзначається відродження та початок жилення наступних шкідників:

 1. Яблунева міль;
 2. Бруньковий довгоносик;
 3. Розанна литовійка;

Відмічається початок заселення плодових попелицею.

Чисельність вище названих шкідників на окремих ділянках значно різниться, але в цілому значно нижча (в рази) в порівнянні з показниками минулого року.

На обстежених площах клубніки відзначається значне заселення білокрилкою і цикадами.

Особливе занепокоєння викликає масовий розвиток маніліозу практично на всих кіточкових, а особливо на персику та абрикосі. Зокрема на абрикосі ураженість ростків досягає в окремих випадках 100%.

Нестійка погода на фоні опадів кінця декади сприяє розвитку інших хвороб.

З 17.05. відмічається прояв борошнистої роси на яблуні.

На присадибних ділянках відмічається прояв боорошнистої роси на смородині та крижовнику. Ураженість молодих пагонів та плодів в окремих випадках досягає 100%.


За інформацією управління фітосанітарної безпеки
головного управління Держпродспожив  служби в Донецькій області

Facebook
Pocket
Email
Print