(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 квітня 2019 № 216

Про затвердження плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях на період до 2020 року

На виконання пунктів 21, 29 плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 489-р, відповідно до абзацу першого підпункту 39 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях на період до 2020 року (далі – план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку:

1) забезпечити в межах компетенції своєчасне виконання плану заходів;

2) подавати Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій щокварталу до п’ятого числа місяця, що настає за звітним, інформацію про хід виконання плану заходів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

В. о. Міністра                                                                                    О. Трофімцева

документ №933_0_152-19 id620604

Facebook
Pocket
Email
Print