(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Покроковий помічник у отриманні часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами

1. Учасники програми – суб’єкти господарювання АПК (юридичні особи та фізичні особи – підприємці).

2. Перевага надається позичальникам, у першу чергу тим, хто має чистий дохід за останній рік до 20 млн. грн. У другу – тим, хто зайнятий вирощуванням та розведенням тварин – ВРХ, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці).

3. Компенсація на конкурсній основі.

4. Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами:

  • короткостроковими (до 12 календарних місяців) – залученими для покриття виробничих витрат;
  • середньостроковими (до 36 календарних місяців) – залученими для покриття витрат капітального (інвестиційного) характеру.

5. Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі:

  • облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами – позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн. та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин;
  • 50% облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами – іншим позичальникам.

6. Позичальник не повинен бути банкрутом/не перебувати на стадії ліквідації/не мати відкритої справи про банкрутство/не мати прострочену більше ніж 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

7. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

  • припиняється надання позичальнику компенсації (з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду);
  • кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

Як отримати

 1. Ознайомитись з умовами Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 (із змінами).

2. Залучити кредит у національній валюті у будь-якому вигідному українському банку.

3. Використати кредитні кошти за цільовим призначенням (цілі визначені у Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 (із змінами).

4. Подати до конкурсної комісії при облдержадміністрації заявку для участі у конкурсі (форма визначена наказом Мінагрополітики від 01.07.2015 № 253) та такі документи:

  • копію кредитного договору, посвідчену банком, та копії додатково укладених договорів;
  • довідку про банківські реквізити;
  • виписку банку про отримання кредиту;
  • копію фінансової звітності за останній рік (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) або якщо підприємство зареєстроване у поточному році – за останній звітній період, що передує поданню заявки;
  • довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану державною фіскальною службою;
  • копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження цільового використання кредитних коштів.

5. Щомісячно до 7 числа подавати до структурного підрозділу АПК при облдержадміністрації копію засвідченого платіжного доручення про суму фактично сплачених відсотків за користування кредитом.

6. Зарахування коштів на рахунки позичальників відбуваються наступним чином:

– Щомісячно до 10 числа структурний підрозділ АПК подає реєстр до Мінагрополітики.

– Мінагрополітики спрямовує кошти до областей.

– Структурний підрозділ АПК подає до управління Казначейства платіжні доручення на перерахування коштів позичальникам.

Facebook
Pocket
Email
Print