Фітосанітарна ситуація в агроценозах області визначатиметься  комплексом  агрокліматичних,  природних і господарських факторів,  вплив яких  позначиться на процесі регулювання чисельності шкідників та розвитку хвороб.

На даний час весь зимуючий склад шкідників знаходиться в місцях зимівлі. При встановленні сталих температур близько +8°С слід очікувати активного їх живлення хлібної жужелиці. Прискіпливу увагу слід приділити посівам озимих зернових колосових, що були посіяні по стерньовим попередникам. Почнеться виліт клопа-черепашки із місць зимівлі та заселення посівів озимих зернових культур.

У період весняного відновлення вегетації  повсюди поширюватимуться хвороби. В залежності від строків посіву озимих зернових культур слід очікувати ураження рослин в першу чергу: раннього строку сівби (добре розвинені, загущені посіви) – борошнистою росою, оптимального строку посіву – іржастими хворобами та септоріозом за наявності крапельної вологи (зараження відбувається при температурі +5°С, оптимум +16…+22°С), пізнього строку посіву – кореневими гнилями. Оптимальна температура для ураження рослин пшениці жовтою іржею +4°С…+13°С, ураження відбувається за наявності крапельно-рідинної вологи. На ярому ячмені розвиватимуться темно-бура плямистість та гельмінтоспоріоз.

Міграція мишоподібних гризунів на посіви озимих культур і багаторічних трав розпочалася у другій половині жовтня 2017 року.   Шкідники заселяли краї полів, щільність  колоній  на озимих культурах була в межах 1-3 колонії,  на багаторічних травах  2-5 колоній на гектар. На площах за перевищення порогу шкодочинності 3-5 колоній на га проводилися захисні заходи. У поточному році  наростання чисельності гризунів у весняний період ймовірне  осередково на площах багаторічних трав і на неорних землях.

Навесні особливу увагу слід приділити багатоїдним шкідникам. Серед яких дротяники та несправжні дротяники, личинки травневого та червневого хрущів.

Осінніми обстеженнями виявлено не значний зимуючий запас шкідників, тому за сприятливих погодних умов перезимовки та достатньої кількості вологи протягом весняного періоду слід очікувати очагові прояви шкодочинності, особливо на полях сильно забурянених пирієм. Відповідно перед початком посіву просапних, овочевих культур слід провести весняні розкопки на визначення чисельності шкідників та відповідно перед посівом провести додатково протруєння насіння протруювачем інсектицидної дії.

Повсюди в області залишається загроза високої чисельності та шкодочинності підгризаючих та листогризучих совок. Осінніми обстеженнями виявлено різні види підгризаючих совок, але основними залишаються це озима та оклична совки. Незначний зимуючий запас шкідника та сприятливі умови перезимовки призведуть до збільшення чисельності та шкодочинності підгризаючих совок в посівах. Серед листогризучих совок домінують  в посівах сільськогосподарських культур  бавовникова, капустяна совки і совка – гамма.  Капустяна і бавовникова совки розвиваються  у двох поколіннях, совка – гамма  у трьох поколіннях. Несприятливі погодні умови(посушлива погода та відсутність квітучої рослиності) наприкінці літа-початок осені 2017 року негативно вплинули на плодючість самок 2-го покоління совок. Осінніми обстеженнями виявлено низький зимуючий запас. Розвиток шкідника протягом вегетаційного періоду буде залежати від погодних умов навесні. За умов теплої, помірно вологої погоди в поточному році в період льоту і відкладання яєць метеликами та відродження і живлення  гусениць молодших і середніх віків зберігається ймовірність утворення осередків підвищеної чисельності і шкідливості  підгризаючих совок  у посівах озимих, просапних, овочевих  культур. 

Розвиток та масове розмноження лучного метелика протягом останніх років обмежують високі температури повітря і посуха в літній період. Розвивається лучний метелик  трьома поколіннями.  У минулому році літ  метеликів був малочисельний. За умов достатнього зволоження весняно – літнього періоду, в поточному році існує ймовірність активного розмноження шкідника Обробітки пестицидами ефективні проти гусениць ІІ і ІІІ віку.

Найбільшу загрозу для посівів кукурудзи становить комплекс грунтових шкідників, стебловий  кукурудзяний  метелик,  листогризучі  совки,   попелиці, шведські мухи, смугасті блішки. З хвороб рослини кукурудзи  протягом вегетаційного періоду 2017 року осередково уражувались кореневою гниллю (фаза розвитку культури 2- 3 листок),  гельмінтоспоріозом, септоріозом  листя, сажкою на початку викидання волоті, фузаріозом.  Наявний інфекційний запас збудників хвороб достатній для розповсюдження їх у поточному році за умов помірної температури повітря і короткочасних опадів. У поточному році, за доброї перезимівлі та помірно теплої вологої  погоди влітку, можливе зростання чисельності  стеблового кукурудзяного метелика. Стримують чисельність шкідника якісно проведені  агротехнічні заходи,  своєчасне знищення рослинних решток, на початку відкладення метеликом яєць – випуск трихограми.

Гідрометеорологічні умови минулого року не сприяли поширенню хвороб на  рослинах соняшнику. Хвороби: біла і сіра гнилі, несправжня борошниста  роса, фомоз, іржа розвивалися осередково на площах, де проходили дощі. У поточному році  ймовірний розвиток і поширення несправжньої борошнистої роси – у першій половині вегетації соняшнику, білої та сірої гнилі  за підвищення вологості повітря понад 60% і температури повітря +20-28°С  у другій половині вегетації соняшнику. Відчутним буде ураження рослин  фомозом, іржею,  септоріозом. Ураження фомопсисом можливе в місцях достатнього запасу інфекції за частих опадів і температури  +20-28°С у період бутонізації та цвітіння. Пошкоджуватимуть рослини соняшнику  у фазу сходів піщаний  мідляк,  сірий буряковий  довгоносик, кравчик – головач.   У фази утворення суцвіть – цвітіння:  попелиці, гусениці листогризучих совок і соняшникової вогнівки. 

Рослини озимого та ярого ріпаку заселятимуть  хрестоцвіті блішки, листоїди, квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця,   приховатнохоботники,  оленка волохата, капустяний стручковий комарик. Перепади температури у зимово – весняний період з таненням снігу та утворенням крижаної кірки сприятимуть  ураженню рослин  бактеріозом коренів. Пероноспороз матиме масовий розвиток у разі прохолодної, дощової весни та першої половини літа. Альтернаріоз можливий за підвищеної вологості та помірних температур (не нижче 22°С) у забур’янених, загущених посівах.  Збудники  фомозу за низьких температур (+5–10°С) тривалий період (до 2 тижнів) розвиваються безсимптомно, але за температури +15–20°С перші ознаки хвороби  спостерігатимуть  уже за 3–4 доби. 

Найбільшої шкоди  посівам зернових  колосових  культур протягом вегетаційного періоду 2018 року завдаватимуть клоп-черепашка, хлібні клопи, злакові попелиці, блішки, п`явиці, трипси, злакові мухи, хлібні жуки, жужелиці.

Клоп-шкідлива черепашка – це основний шкідник зернових колосових культур – чисельність та шкодочинність  якого впливає на врожайність та стан клейковини зерна. Протягом останніх років намічалася тенденція зменшення чисельності клопа в посівах зернових колосових культур, але у поточному році  прогнозується зростання чисельності   фітофага. Сприяє високій шкідливості  жарка суха погода в передзбиральний і збиральний період. Дорослі клопи завдаватимуть шкоду у фази сходи, кущення (ярий ячмінь), виходу рослин у трубку  на озимій пшениці. У фазі молочної, воскової та повної стиглості зерна шкоду завдаватимуть личинки старших віків та молоді окрилені клопи,  тому потрібно протягом усього періоду вегетації вести спостереження за розвитком шкідника та за необхідності провести захисні мірі дозволеними препаратами.

Особливої уваги  заслуговують  злакові попелиці.  Найбільш поширеними є велика та звичайна злакові, ячмінна, черемхово-злакова. Поселяючись великими колоніями, комахи висмоктують соки з органів рослин, порушуючи фізіологічні процеси, що особливо шкідливо у фазах формування зернівки й молочної стиглості. У поточному році залишається загроза  масового розмноження та шкодочинності  попелиці.

Хлібні блішки, здебільшого смугаста, повсюди заселятимуть всі зернові культури, а посівам ярих можуть нанести невідчутної шкоди, передусім, в разі засушливої жаркої погоди у травні.

Хлібна п`явиця заселятиме переважно яру пшеницю, ячмінь, овес. Найбільш істотну шкоду п`явиці наносять в посушливі періоди – теплою весною при недостатній вологості ґрунту і влітку при відсутності опадів. 

В останні роки відмічено зростання чисельності пшеничного трипса.

Злакові мухи (шведські, гессенська, чорна пшенична),  що мають місце повсюди на  зернових колосових культурах продовжуватимуть завдавати шкоду. Весняне покоління шведських  та гессенської мух дуже небезпечні  для ярої  пшениці та ячменю, а шведські мухи також для сходів кукурудзи.

Нерідко  зазначені шкідники завдають шкоду посівам зернових колосових культур одночасно, тому планувати застосування пестицидів слід з урахуванням  цілого комплексу шкідників та хвороб. Обробки озимих зернових культур в фазу весняного кущіння-вихід в трубку слід проводити баковими сумішами (гербіцид+ інсектицид+фунгіцид), щоб запобігти накопиченню  шкідників та хвороб в посівах. Застосовуючи засоби захисту рослин слід  пам`ятати, захисні заходи  слід проводити  у відповідності з визначеними економічними порогами шкодочинності  в тиху безвітряну погоду в ранішні та вечірні години чітко дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з пестицидами і агрохімікатами, найменування зареєстрованих препаратів, норм витрати та погодних умов. Не менше як за три  доби, про час та місце  проведення обробіток, необхідно  обов`язково попереджувати  Голів  сільських і селищних  рад, населення села та пасічників. На оброблених ділянках обов’язково виставляють попереджувальні знаки.

Протягом усього періоду вегетації наша служба веде постійний моніторинг за фітосанітарним станом посівів, фенологією розвитку шкідників та надає сигналізаційні повідомлення стосовно розвитку, поширення та шкодочинності шкідливих об’єктів та строки  застосування дозволених пестицидів.


О.С. Міщенко,
провідний спеціаліст управління фітосанітарної безпеки

ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Facebook
Pocket
Email
Print
Scroll Up

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: