(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Складання форми № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»

Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації, у зв’язку з численними зверненнями сільськогосподарських товаровиробників, які займаються виробництвом продукції рослинництва інформує, що інформація про розміри посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2020 року складається на бланку форми № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» (далі – Форма), затвердженому наказом Держстату України від 06.07.2018 № 133.

Звіт державного статистичного спостереження за формою № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від розміру площ сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні.

Звіти подаються територіальному органу Держстату поштою або нарочно на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня відповідного року. Є можливість подавати звіти в електронному вигляді.

При складанні звітів необхідно керуватися Роз’ясненнями Державної служби статистики України щодо заповнення форми № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» від 05.06.2018 № 17.4-12/4 (далі – Роз’яснення).

Слід зазначити, що при складанні форми № 4-сг (річна) необхідно звернути особливу увагу на подання даних, які стосуються посівних площ озимих культур попереднього року, що збереглися або загинули до закінчення весняної сівби під урожай поточного року.

Так, згідно Роз’яснення, рядок 7000 Форми («Культури сільськогосподарські») вміщує дані про площі посівів озимих культур попереднього року, що збереглись до закінчення весняної сівби.

У рядку 7000 Форми не враховані площі загиблих озимих.

Рядки 0050 («Пшениця озима»), 0130 («Ячмінь озимий»), 0160 («Жито озиме») і 0190 («Тритикале озиме») вміщують дані про розміри площ озимих зернових культур (пшениці, тритикале, жита, ячменю), які збереглись до закінчення сівби ярих культур (із площ, посіяних восени попереднього року). Площа під зрідженими посівами також урахована за цими рядками.

Площі загиблих в осінньо-зимовий період озимих культур (уключаючи загиблі озимі весною, під якими збереглися підсіяні трави), що були пересіяні ярими культурами, або площі підсіву зріджених озимих посівів ярими зерновими та зернобобовими культурами відображені за відповідним рядком ярої культури у розмірі фактичної площі пересіву.

Площі озимих зернових культур, які призначені для використання на силос, зелений корм, сінаж тощо, ураховані за рядком 2260 Форми («Трави однорічні») у площі однорічних трав.

Рядок 0260 Форми («Культури зернові інші, гібриди, суміші колосових») вміщує дані про загальну площу, яка зайнята зерновими культурами (гібридами, сумішшю колосових культур, тощо), які не перераховані у Формі. За цим рядком ураховані також площі зріджених озимих посівів, які були підсіяні ярими зерновими культурами (наприклад, після випадання посівів озимої пшениці площа була досіяна ячменем ярим).

Рядок 0490 Форми («Ріпак озимий») вміщує дані про площу ріпаку озимого, яка збереглася до закінчення сівби ярих культур (із посіяної восени попереднього року).

Згідно до Роз’яснення площі сільськогосподарських культур, посіви на яких проведені після надання форми № 4-сг (річна), та зміни у господарському використанні посівів (перехід посівів із груп одного виробничого напряму до інших, наприклад, на зерно, зелений корм, сіно тощо) враховуються у показниках форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та врожайності сільськогосподарських культур, яка містить дані щодо загальної уточненої посівної площі сільськогосподарських культур під урожай звітного року.

Значення всіх показників форми № 4-сг (річна) мають формат представлення у гектарах (з двома знаками після коми).

Показники форми № 4-сг (річна) ґрунтуються на даних таких документів:

спеціалізовані форми первинних документів з обліку виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах № ВЗСГ-1, № ВЗСГ-4, які затверджені наказом Мінагрополітики від 21.12.2007 № 929 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах»;

спеціалізовані форми первинних документів з обліку довгострокових і поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах № ПБАСГ-1, «Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю», № ПБАСГ-2 «Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю)», які затверджені наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 № 73 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів»;

облікові листи трактористів-машиністів;

інші первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Додатки:

Facebook
Pocket
Email
Print