(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Стан галузі рослинництва на території Донецької області

Агрокліматичні умови Донецької області та наявність родючих ґрунтів дозволяють вирощувати практично всі сільськогосподарські культури, які поширені у виробництві на території України.

В агропромисловому комплексі області у 2017-2018 роках, незважаючи на складну суспільно-економічну ситуацію внаслідок проведення ООС, вдалося стабілізувати виробництво основних сільськогосподарських культур та забезпечити ефективне використання сільськогосподарських угідь.

Так, виробництво зернових культур у 2018 році по всіх категоріях господарств області склало 1 млн. 342,5 тонн при урожайності 23,6 ц/га, що на 565,4 тис. тонн менше, ніж було отримано у 2017 році.

Виробництво соняшнику у 2018 році склало 530,0 тис. тонн або 95,4 % до рівня 2017 року. При цьому урожайність склала 17,1 ц/га, що на 0,5 ц/га більше показника 2017 року.

Обсяг виробництва овочів відкритого та закритого ґрунту у 2018 році склав 100,8 % до рівня 2017 року. При урожайності 162,6 ц/га валовий збір овочів по всіх категоріях господарств склав 235,7 тис. тонн.

Валовий збір картоплі у 2018 році склав 343,7 тис. тонн або 76,9 % до рівня 2017 року, при цьому урожайність склала 96,7 ц/га.

Обсяг виробництва плодових та ягідних культур у 2018 році склав 105,9 тис. тонн при урожайності 139,3 ц/га.

У 2019 році в агропромисловому комплексі продовжується цілеспрямована робота щодо впровадження у виробництво елементів науково-обґрунтованої системи землеробства, зокрема шляхом поступового зменшення частки посівних площ соняшнику у структурі посівних площ сільськогосподарських культур.

Так, під урожай 2019 року, станом на 01.12.2018, по всіх категоріях господарств області озимі культури на зерно (крім озимого ріпаку) 372,1 тис. га, що складає 108,7 % до рівня 2017 року, в тому числі озимої пшениці – 361,3 тис. га (108,4 % до рівня 2017 року).

Озимий ріпак на зерно посіяно на площі 33,3 тис. га, що складає 160,1 % до рівня 2017 року.

Згідно Зведеного плану розвитку АПК Донецької області на 2019 рік (за попередніми розрахунками) передбачається отримати валовий збір основних сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств в обсязі:

  • зернових культур, всього – 1 млн. 746,7 тис. тонн;
  • олійних культур – 533,6 тис. тонн;
  • картоплі – 454,5 тис. тонн;
  • овочевих культур (включаючи овочі закритого ґрунту) – 229,1 тис. тонн.

Особливу увагу приділено формуванню структури посівних площ зернових культур на рівні 51% від загальної площі ріллі, без урахування площ, які тимчасово не обробляються вздовж лінії розмежування в зоні проведення ООС.

Під урожай 2020 року передбачається посіяти озимі культури на зерно та зелений корм на площі 345,8 тис. га, в тому числі озимі культури на зерно – 344,2 тис. га, що майже на рівні попереднього періоду.

Стан та перспективи агропромислового виробництва в сучасних економічних умовах, зокрема, на території Донецької області дозволяють визначити певні кроки розвитку галузей АПК, зокрема у землеробстві, в середній та довготривалій перспективі.

Серед них насамперед мають бути наступні кроки щодо:

  • забезпечення продовольчої безпеки регіону та держави в цілому;
  • впровадження у виробництво адаптованих до агрокліматичних умов Донецької області сортів (гібридів) сільськогосподарських культур;
  • відтворення родючості ґрунтів сільгосппризначення та збереження навколишнього природного середовища, з урахуванням реалізації заходів Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 271-р;
  • формування агроландшафтів, збереження та відтворення агроценозів;
  • підвищення економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та прибутковості сільськогосподарського виробництва на засадах ринкової економіки;
  • впровадження альтернативних моделей сільськогосподарського виробництва;
  • забезпечення населення якісною продукцією власного виробництва;
  • формування експортного потенціалу регіону;
  • формування позитивного іміджу регіону, як виробника та експортера високоякісної сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, зокрема органічної продукції.

З метою вирішення цих проблем, зокрема, реалізації основних положень Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 995-р та відповідно до Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 587 в агропромисловому комплексі області передбачається здійснити першочергові покрокові дії щодо:

  • проведення широкої роз’яснювальної кампанії щодо переваг та особливостей впровадження стандартів виробництва органічної продукції, зокрема, рослинного походження;
  • доведення до широкого загалу підприємців та фізичних осіб алгоритму проходження сертифікації виробника органічної продукції починаючи від подання Заявки до сертифікаційного органу та завершуючи отриманням Сертифікаційного рішення;
  • надання консультацій щодо наявності відповідних послуг на ринку сертифікації органічної продукції (виробництва) та переліку сертифікаційних органів та допоміжних підприємств на території України та Європейського Союзу;
  • надання допомоги у розповсюдженні Переліку допоміжних речовин для органічного сільського господарства, зокрема «Органічне рослинництво» та інших інформаційних матеріалів.

В агропромисловому комплексі Донецької області продовжується виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 271-р.

Так, спеціалістами Донецької філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» у 2018 році проведено ґрунтово-агрохімічне обстеження та агрохімічна паспортизація земельних ділянок сільськогосподарського призначення на загальній площі 53,0 тис. га, з яких суцільне ґрунтове обстеження на площі 5,5 тис. га.

За результатами проведеної роботи було розроблено та видано 1180 агрохімічних паспортів поля (земельної ділянки) та виготовлено агрохімічні картограми вмісту в ґрунтах гумусу, легкогідролізуємого азоту, рухомих сполук обмінного фосфору та калію на загальній площі 41,7 тис. га.

У 2018 році співробітниками лабораторії родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» було підготовлено 10 публікацій, в тому числі Методичні рекомендації на тему: «Заходи раціонального використання стійких агроландшафтів в ерозійно-небезпечних умовах Донбасу та формування перспективних конструкцій сталих агробіогеоценозів». Також співробітники лабораторії спільно із спеціалістами департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації взяли участь у розробці Комплексної програми охорони родючості ґрунтів на 2018-2022 роки, а також у розробці та впровадженні науково-практичних, методичних рекомендацій щодо:

– шляхів підвищення родючості ґрунтів та здійснення протиерозійних заходів на землях сільськогосподарського призначення;

– заходів попередження ерозійних процесів і підвищення родючості ґрунтів в господарствах Донецької області;

– створення, відновлення і раціонального використання сіножатей та пасовищ, зокрема, культурних, в рамках здійснення протиерозійних заходів на землях сільськогосподарського призначення в агрокліматичних умовах Донеччини.

Сільськогосподарським товаровиробникам всіх форм власності рекомендовано запроваджувати у виробництво систему обробітку ґрунту, яка сприяє збереженню родючості ґрунтів і забезпечує екологічну рівновагу навколишнього природного середовища, а також сприяє підвищенню врожайності с.-г. культур та якості продукції.

Землевласникам та землекористувачам також надані рекомендації щодо підвищення і збереження родючості ґрунтів, попередження виникнення процесів засолення та осолонцювання, погіршення агрофізичних властивостей ґрунтів на меліорованих землях.

На території Донецької області науковими установами Національної академії аграрних наук України продовжується робота щодо створення та впровадження у виробництво посухостійких сортів сільськогосподарських культур, зокрема, озимої пшениці, ярого ячменю та еспарцету.

Так, науковцями Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України створено понад 40 сортів сільськогосподарських культур, 18 з яких перебувають в Державному реєстрі сортів рослин України (озима пшениця Донецька 48, Білосніжка, Попелюшка, Краплина, Богиня, Олексіївка; ярий ячмінь Донецький 12, Донецький 14, Донецький 15, Партнер, Східний, Степовик, Аверс, Щедрик, Сталий, Резерв; еспарцет Аметист донецький, Резонанс).

Характерною ознакою сортів донецької селекції є висока зимостійкість та посухостійкість, здатність забезпечувати сталий врожай навіть на низькому агрофоні.

У 2018 році до Державного реєстру увійшов новий сорт ярого ячменю Резерв степового екотипу, здатний сформувати урожай зерна на рівні 55,0 ц/га (потенційна врожайність – 60,0 ц/га).

У 2018 році до Державного реєстру сортів рослин України внесено нові сорти пшениці озимої: Перемога, Диво донецьке, Юзовська, Ігриста, які в середньому перевищують за врожайністю стандарт на 10 %.

На державному сортовипробуванні перебувають 2 сорти ячменю ярого Реприз і Бравий та 1 новий сорт пшениці озимої Вежа.

Також співробітниками Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України в 2019 році створено Громадську організацію «Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба», діяльність якої спрямована на докорінне поліпшення наукового та інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового виробництва, удосконалення системи ринкових відносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, науково- та інформаційно-консультаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств і сільського населення. В дорадчій службі працює 3 сільськогосподарських дорадника та 6 сільськогосподарських експертів-дорадників.

15 березня 2019 року у місті Покровську департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації було організовано проведення ІІ-ї обласної щорічної науково-практичної конференції з питань впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільгоспкультур, удосконалення структури посівних площ та підвищення рівня економічної ефективності сільгоспвиробництва.

Facebook
Pocket
Email
Print