(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Стан посівів в Донецькій області на 02.04.2020

За даними обстеження посівів, пшениця озима по чорному пару всіх рекомендованих строків сівби знаходиться у фазі кущіння. Середня кількість на одиниці площі рослин та їх висота становлять відповідно 415–450 шт./м2 та 13,8–26,1 см, середня кількість пагонів – 1,5–5,8 шт./рослину.

Озимина після непарових попередників практично всіх строків сівби знаходиться переважно на початку фази кущіння, але за більш глибокої заробки насіння рослини налічують 3 листки. Середня кількість на одиниці площі рослин та їх висота становлять відповідно 405–420 шт./м2 та 7,3–11,8 см.

Серед першочергових технологічних заходів по догляду за посівами пшениці озимої є прикореневе (локальне) та позакореневе підживлення розкущених рослин азотними добривами дозами від 30 до 60 кг/га д.р., які повинні визначатися даними агрохімічного аналізу ґрунту та рослинної діагностики.

В цілому, загальний стан посівів озимих зернових культур є задовільним, але в значній мірі буде залежати від погодних умов у подальшому, що пояснюється порівняно слабким розвитком переважної кількості рослин, які не мають достатньо розвиненої кореневої системи і не здатні найближчим часом використовувати запаси вологи з більш глибоких шарів ґрунту.

Ячмінь ярий

Сівба ячменю ярого в регіоні продовжується. Догляд за посівами ячменю ярого  починається з коткування посівів, боронування сходів і закінчується у фазі кущіння–вихід в трубку обприскуванням посівів страховими гербіцидами. При переважанні в посівах коренепаросткових та інших багаторічних видів бур’янів обприскування гербіцидами доцільно перенести на більш пізній строк – безпосередньо перед виходом культури в трубку. Витрати робочого розчину – 50-100 л/га при авіаобробці та 100-200 л/га при поверхневому обприскуванні. Обробляти посіви треба с урахуванням погодних умов, а саме: температура повітря повинна бути у межах 16-20 ºС, швидкість вітру – не більш 5 м/с, як правило це ранкові або вечірні часи. При додаванні до бакової суміші з гербіцидом регулятору росту знижується негативна дія на культурні рослини, а також посилюється ефективність роботи гербіциду за рахунок стимуляції клітин бур’янів поглинаючої можливості.

При наявності шкідників та хвороб в бакових сумішах рекомендується застосовувати гербіциди  з регуляторами росту в поєднанні з інсектициди та фунгіциди. Такі суміші  випробувані у сільськогосподарському виробництві області і виявили високу ефективність у боротьбі з бур’янами поряд з підвищенням продуктивності сільськогосподарських культур у порівнянні із застосуванням рекомендованих доз гербіцидів. Крім приросту врожайності від 2,5 до 5,7 ц/га, використання бакових сумішей сприяє ще й збільшенню вмісту протеїну у зерні ячменю ярого на 1-1,5%. 

Для ярих культур, у відмінності від озимих, немає такого поняття, як оптимальний чи допустимий строк сівби. Строк сівби ярих культур залежить, в першу чергу, від температурного режиму, і залежно від умов, різниться по роках. Приблизно прогнозовані строки сівби для ярих культур на 2020 рік наведені в наступній таблиці.

Строки сівби сільськогосподарських культур в умовах 2020 року

в Донецькій області

Ярі колосові Кукурудза, соняшник
Південь Центр, північ Південь Центр, північ
Оптимальні 20.03-5.04 25.03-10.04 5.04-20.04 10.04-25.04
Допустимі до 10.04 до 15.04 до 25.04 до 27.04

Середньобагаторічні умови весняної сівби сільськогосподарських культур в Донецькій області характеризуються нестачею вологи в ґрунті та швидким наростанням температур ґрунту, особливо в денні часи. Це викликає швидке висушування саме посівного шару ґрунту, тому сівбу слід провести в короткий термін.


ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ НААН УКРАЇНИ
Чугрій Г.А

Facebook
Pocket
Email
Print