(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Стан пшениці озимої в умовах перезимівлі 2019-2020 вегетаційного року

Ґрунтово-кліматичні умови осінньої вегетації рослин пшениці озимої на більшості території Донецької області були задовільними та добрими, що в свою чергу, забезпечило  повноцінне проходження рослинами перших етапів органогенезу.

Ґрунтово-кліматичні умови осінньої вегетації рослин пшениці озимої на більшості території Донецької області були задовільними та добрими, що в свою чергу, забезпечило повноцінне проходження рослинами перших етапів органогенезу.

Стан озимини в регіоні, в першу чергу, залежить від кліматичної підзони. Тобто, найгірше становище було відмічено на півдні області. Це зумовлено меншою кількістю опадів перед сівбою та протягом проходження перших етапів органогенезу рослинами пшениці озимої. Проте стан таких рослин на цей час, в більшості випадків, добрий та задовільний. Рослини сформували 2-3 пагони та достатню кількість вторинних коренів.

Найкраще становище в центральній підзоні. Рослини пшениці озимої, залежно від попередника та строку сівби, сформували від 3 до 6 пагонів. Фізіологічний стан таких рослин, здебільшого добрий. Вузол кущіння закладений на глибині 3-4 см, що говорить про достатню кількість всіх необхідних умов для гарного розвитку рослин. У більшості рослин відмічена наявність додаткового пагону, який був сформований не з вузла кущіння, а з насіння. Тобто, таке фізіологічне явище говорить про гарний стан як біотичних так і  абіотичних факторів, які забезпечили рослини максимальною кількістю поживних речовин.

Посіви північної підзони, за своїм фізіологічним станом, майже ідентичні з посівами центральної.

Погодні умови останнього періоду в цілому негативно впливають на стан озимини. Це пов’язано на сам перед з нестабільністю температурних показників. Різкі коливання температури повітря провокують рослини до підвищеного витрачання поживних речовин. При різкому зниженні температури повітря до критичних позначок, більшість рослин можуть бути пошкоджені. Відсоток пошкоджених посівів залежатиме від сортового складу, стану рослин, та наявності снігового покрову. Найбільш пристосовані до різких змін температури повітря сорти степового екотипу (Донецька селекція та більшість сортів Одеської селекції).

критичних позначок, більшість рослин можуть бути пошкоджені. Відсоток пошкоджених посівів залежатиме від сортового складу, стану рослин, та наявності снігового покрову. Найбільш пристосовані до різких змін температури повітря сорти степового екотипу (Донецька селекція та більшість сортів Одеської селекції).

Всі посіви озимини, без виключень, на цей час заражені мише видними гризунами. Їх кількість в декілька разів перевищує економічний поріг шкодочинності. Якщо не проводити комплексні дії по знищенню шкідників, то це також призведе до суттєвого зниження продуктивності рослин.

Всі посіви озимини, без виключень, на цей час заражені мише видними гризунами. Їх кількість в декілька разів перевищує економічний поріг шкодочинності. Якщо не проводити комплексні дії по знищенню шкідників, то це також призведе до суттєвого зниження продуктивності рослин.

Науковці ДДСДС НААН продовжують постійно стежити за станом озимини, та запрошують товаровиробників всіх форм власності до співпраці та отримання своєчасних та науково обґрунтованих консультацій.


Завідувач відділу технологій виробництва
сільськогосподарської продукції

Чугрій Г.А.

Facebook
Pocket
Email
Print