(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

В Донецькій області створено громадську організацію «СХІДНОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОРАДЧА СЛУЖБА»

Діяльність громадської організації спрямована на задоволення потреб сільськогосподарських товариств, фермерських господарств та сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства.

Основною метою є здійснення й захист прав та свобод, задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів та сприяння покращенню добробуту населення. Також, метою дорадчої служби Донецької області є поліпшення наукового та інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового виробництва, освоєння ринкових відносин у сфері виробництва і реалізації сільгоспродукції, науково та інформаційно-консультаційне забезпечення сільськогосподарських структур і сільського населення.

 Основні напрями діяльності:

 – здійснення освітньої та наукової діяльності через участь у розробці та впроваджені наукових розробок в частині впровадження новітніх технологій в рослинництві та тваринництві;

– сприяння покращенню екологічного стану земель  внаслідок інтенсивного аграрного виробництва, сприяння здійсненню інформаційного забезпечення з цих питань всім зацікавленим особам у взаємодії з державними структурами та міжнародними і неурядовими організаціями;

– розробка короткоротаційних сівозмін, розміщення культур в полях сівозмін;

– проведення розрахунку та обґрунтування економічної доцільності вирощування сільськогосподарських культур в залежності від різних рівнів інтенсифікації технологій та кон’юнктури ринку;

– проведення досліджень з маркетингової діяльності, проведення соціологічних досліджень і вивчення попиту сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення на дорадчі послуги, допомога у сфері бухгалтерського, податкового обліку;

– розроблення бізнес-планів, технологічних карт, удосконалення стратегій розвитку діяльності підприємства;

– сприяння організації і проведенню науково-практичних семінарів, конференцій, стажувань, навчальних поїздок для обміну досвідом, у тому числі за кордон, з метою підтримки необхідного професійного рівня та інформованості представників аграрного ринку, обміну досвідом з усіх питань діяльності та розвитку аграрного сектору економіки;

– підвищення рівня участі молоді та її залучення до сільськогосподарських напрямів економіки, сільської місцевості через реалізацію освітніх програм (в тому числі, міжнародних), співпрацю з закладами освіти, неприбутковими організаціями та з державними органами;

– співпраця з міжнародними організаціями, фондами з метою інтеграції держави в Європейський Союз

ДОРАДЧІ ПОСЛУГИ

Завдання дорадчої служби:

– розробляє та проводить публічні та інформаційні компанії;

– організовує та проводить навчальні заходи (семінари, конференції, тренінги, майстер-класи);

– здійснює залучення коштів для своєї статутної діяльності від іноземних та українських фізичних та юридичних осіб;

– надає організаційну, технічну, фінансову, консультаційну підтримку неприбутковим організаціям, юридичним особам та фізичним особам;

– виконує проекти міжнародної технічної допомоги та укладає угоди про виконання грантових угод з проектами міжнародної технічної допомоги;

– проводить незалежні маркетингові, соціологічні, аналітичні та інші дослідження у відповідності до статутних напрямів діяльності;

– сприяє культурно-просвітницької діяльності, спрямованої на надання консультацій та інформаційних послуг суспільству, неприбутковим організаціям та членам, закладам освіти будь-якої форми власності.

  

Контактні данні:

вул. Шевченко, 36, с. Гнатівка, Покровський р-н, Донецька обл., 85363, Україна

тел. 050-50-58-142, 050-965-91-39

e-mail: agro_consalt@ukr.net

Керівник організації: Чугрій Ганна Анатоліївна.

Facebook
Pocket
Email
Print