(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ФЕРМЕРІВ

Стартував спільний проект Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку Регіонет та Укрдержфонду із створення системи дистанційного навчання організації діяльності фермерських господарств за різними напрямами аграрного бізнесу.

На сьогодні у тестовому режимі запущено початковий курс навчання щодо отримання поворотної фінансової підтримки від Укрдержфонду, який складається з навчальних аудіовізуальних матеріалів та історій успіху реальних фермерів, які свого часу отримали підтримку через Фонд.

Дізнатись детальну інформацію, зареєструватись і пройти курс дистанційного навчання можна на навчальному порталі Укрдержфонду www.fondfermeriv.org.ua або тут.

Про УКРДЕРЖФОНД

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (скорочена назва – Укрдержфонд) є державною бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо підтримки становлення і розвитку фермерських господарств, є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Укрдержфонд має регіональні відділення в 24 областях (далі — регіональні відділення, перелік яких додається), які не мають статусу юридичної особи, мають окремі баланси, відокремлене майно, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку з ідентифікаційним кодом, бланки з власною назвою і діють на підставі положення, затвердженого Укрдержфондом.

Укрдержфонд є правонаступником Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств, утвореного відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 1991 року №83 та постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 1992 року №133 “Про деякі питання розвитку селянських (фермерських) господарств”, і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики України.

Основним завданням Укрдержфонду є виконання функції з реалізації державної політики щодо становлення і розвитку фермерських господарств в установленому законодавством порядку.

Основними напрямками діяльності Укрдержфонду є:

  • забезпечення ефективного використання та своєчасного повернення коштів, що виділяються на фінансову підтримку фермерських господарств з Державного бюджету;
  • визначення розміру потреби у коштах для фінансової підтримки фермерських господарств;
  • надання фінансової допомоги фермерським господарствам з відокремленими садибами, фермерським господарствам, які проводять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях на безповоротній основі і на конкурсних засадах на поворотній основі, а іншим фермерським господарствам – тільки на конкурсних засадах на поворотній основі;
  • фінансування витрат, пов’язаних з розробкою проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства;
  • надання кредитів фермерським господарствам для виробництва, переробки і збуту власно виробленої продукції на здійснення виробничої діяльності;
  • створення стабільних умов у разі одержання кредиту банку фермерськими господарствами;
  • активізація підприємницької діяльності фермерських господарств через створення ними сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та кредитних спілок, інших сервісних переробних та збутових підприємств;
  • сприяння кадровому, дорадчому, інформаційному, науково-технічному забезпеченню фермерських господарств в умовах ринкової економіки  тощо.

Кошти державного бюджету надаються в установленому законодавством порядку на безповоротній та на конкурсних засадах на поворотній основі.

Facebook
Pocket
Email
Print