(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Державна підтримка розвитку галузей садівництва, виноградарства і хмелярства

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 № 279) визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті, спрямованих на фінансову підтримку розвитку галузей садівництва, виноградарства і хмелярства.

Фінансова підтримка надається з метою стимулювання збільшення площ, зайнятих під багаторічними насадженнями, обсягів виробництва плодово-ягідної продукції, а також потужностей для її зберігання і переробки.

Отримувачами зазначеної фінансової підтримки можуть бути суб’єкти господарювання – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства і хмелярства.

Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування ПДВ) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з 01 січня до 30 вересня 2020 року в експлуатацію об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних основних засобів і товарів, виконаних робіт і послуг, а саме за:

придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, у розмірі до 80% вартості (без урахування ПДВ);

проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, у розмірі до 30% вартості (без урахування ПДВ);

нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної їх переробки, об’єктів із заморожування плодів та ягід, у розмірі до 30% вартості (без урахування ПДВ);

придбані лінії товарної обробки плодів та ягід, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду, у розмірі до 30% вартості (без урахування ПДВ) після завершення пусконалагоджувальних робіт;

придбані техніку та обладнання для проведення технологічних операцій у садівництві, виноградарстві і хмелярстві, у розмірі до 30% вартості (без урахування ПДВ).

Починаючи з 2021 року, частковому відшкодуванню вартості підлягають побудовані, реконструйовані та прийняті в експлуатацію в період з 01 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року об’єкти із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбані в цей період основні засоби і товари, виконані роботи та отримані послуги.

Форми заявок та відповідних документів, а також нормативи, в межах яких визначаються попередні обсяги компенсації, затверджуються відповідним наказом Мінекономіки.

Перелік документів, який суб’єкти господарювання повинні надавати для одержання зазначеної фінансової підтримки, визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Відповідно до паспорта бюджетної програми на 2020 рік Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, на вищезгадану фінансову підтримку передбачено коштів у сумі 400,0 млн. грн, з них:

придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, а також спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення та придбання необхідних матеріалів – 200 млн. грн;

нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, цехів первинної їх переробки, об’єктів із заморожування плодів та ягід, а також придбання техніки і обладнання – 200 млн. грн.

 

 

 

Facebook
Pocket
Email
Print