(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Науково-аналітична записка про проблеми і перспективи розвитку молокопереробних виробництв в україні: регіональний вимір

ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України” презентував науково-аналітичну записку про проблеми і перспективи розвитку молокопереробних виробництв в україні: регіональний вимір.

У записці проаналізовано динаміку та структуру (за видами господарств) виробництва молочної сировини в Україні у регіональному розрізі. Проведено порівняльну оцінку промислового виробництва молочних продуктів (за їх основними видами) на макро- і мезо- рівнях. Здійснено групування регіонів за потенціалом виробництва сирого молока та його промислової переробки.

Досліджено трансформацію товарної та географічної структур експортно-імпортних операцій із молочними продуктами в Україні. Визначено основні проблеми функціонування молокопереробного сегмента вітчизняного АПК та запропоновано низку механізмів (зокрема державної підтримки), спрямованих на подальшу активізацію його розвитку. Завантажити pdf.


 

Авторський колектив:
Іщук С.О. – завідувач відділу проблем реального сектора економіки регіонів, д.е.н., професор;
Ляховська О.В. – науковий співробітник відділу, к.е.н.

Facebook
Pocket
Email
Print