(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

тризуб

Постанова КМУ від 22 вересня 2020р. № 1008

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробників картоплі, що додається.

 Прем’єр-міністр України                      Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1008

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для державної підтримки виробників картоплі

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які спрямовуються на державну підтримку виробників картоплі (далі — бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки виробників, які займаються сільськогосподарською діяльністю, в тому числі вирощуванням картоплі, для стимулювання збільшення площ посадки картоплі, обсягів виробництва, нарощування потужностей із її зберігання та переробки (далі — державна підтримка).

 1. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.
 2. Отримувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники — юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, основною діяльністю яких є вирощування картоплі та/або виробництво продуктів переробки власно вирощеної картоплі, які:

не мають відкритих проваджень у справі про банкрутство, та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано бюджетні кошти для надання компенсації нового будівництва об’єктів, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.

Перевірка відповідності сільськогосподарського товаровиробника вимогам, зазначеним в абзаці другому цього пункту, проводиться шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розміщеного на порталі електронних сервісів, перед формуванням реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано бюджетні кошти для надання компенсації нового будівництва об’єктів.

Перевірка відповідності сільськогосподарського товаровиробника вимогам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту, проводиться органом, що формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано бюджетні кошти для надання компенсації нового будівництва об’єктів, шляхом надсилання відповідного запиту до ДПС в електронній або паперовій формі перед формуванням таких реєстрів.

 1. Бюджетні кошти спрямовуються на надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік для компенсації до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) нового будівництва холодильників для зберігання власно вирощеної картоплі (картоплесховищ), цехів первинної переробки власно вирощеної картоплі, побудованих і прийнятих в експлуатацію (далі — компенсація нового будівництва об’єктів).
 2. Компенсації нового будівництва об’єктів підлягає вартість об’єктів, введених в експлуатацію з 1 листопада попереднього року по 31 жовтня поточного року.

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта згідно із законодавством.

Компенсації підлягає вартість основних засобів, підтверджена актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № ОЗ-1, яка передбачена проектно-кошторисною документацією.

У разі введення в експлуатацію придбаних об’єктів незавершеного будівництва компенсації нового будівництва об’єктів підлягає вартість будівництва за вирахуванням вартості придбання об’єкта незавершеного будівництва.

 1. Обладнання, вартість якого частково компенсована за рахунок коштів державного бюджету за програмою 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва” та програмою 1201150 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, не підлягає компенсації за напрямом “Державна підтримка виробників картоплі”.
 2. Сума державної підтримки, що надається протягом одного бюджетного періоду сільськогосподарському товаровиробнику та пов’язаним із ним особам у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України за напрямами державної підтримки, передбаченими пунктом 4 цього Порядку, не може перевищувати більш як 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Сільськогосподарський товаровиробник, що претендує на отримання державної підтримки за напрямом, передбаченим пунктом 4 цього Порядку, зобов’язаний подати разом з документами для отримання державної підтримки інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами такої державної підтримки, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.

 1. Форми заявок, що надаються для отримання державної підтримки, реєстрів, що формуються відповідно до цього Порядку, та форми звітності, передбачені цим Порядком, затверджуються Мінагрополітики.
 2. Для спрямування бюджетних коштів за напрямом, визначеним пунктом 4 цього Порядку, Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом (далі — комісія Мінагрополітики), затверджує її склад, положення про неї.
 3. Сільськогосподарські товаровиробники для отримання державної підтримки за напрямом, визначеним пунктом 4 цього Порядку, подають до 10 листопада Мінагрополітики:

1) заявку на отримання бюджетних коштів із зазначенням у ній:

номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

2) типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”, затверджену наказом Мінстату                    від 29 грудня 1995 р. № 352;

3) копію кошторисної частини проектної документації, засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника;

4) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

5) довідку, чинну на дату подання заявки, про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи, видану місцевим контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, який становить не менш як      75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених ним за попередній податковий (звітний) рік, а для новоутворених — за попередній податковий звітний період, завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку сільськогосподарського товаровиробника.

 1. Заявки та документи, передбачені пунктом 10 цього Порядку, розглядаються комісією Мінагрополітики і зберігаються протягом трьох років.

Своєчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу до 10 листопада включно.

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються сільськогосподарським товаровиробникам протягом п’яти робочих днів з дати надходження.

Заявки та документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

 1. Комісія Мінагрополітики проводить до 25 листопада засідання комісії та на підставі поданих документів визначає розмір компенсації нового будівництва об’єктів за кожним сільськогосподарським товаровиробником і приймає рішення про включення його до реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано бюджетні кошти для надання компенсації нового будівництва об’єктів.

Мінагрополітики затверджує до 15 грудня розподіл бюджетних коштів між сільськогосподарськими товаровиробниками пропорційно нарахованим сумам та спрямовує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в органах Казначейства, на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в банках, на підставі:

розподілу бюджетних коштів;

реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано бюджетні кошти для надання компенсації нового будівництва об’єктів.

 1. Сільськогосподарський товаровиробник, якому надано державну підтримку для компенсації вартості нового будівництва об’єктів, у разі відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням відповідних об’єктів повинен повернути одержані бюджетні кошти в установленому законодавством порядку.
 2. Сільськогосподарський товаровиробник подає щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів до Мінагрополітики за встановленою формою інформацію про об’єкти, на які було одержано бюджетні кошти.
 3. Дотримання вимог, визначених для надання державної підтримки за напрямом, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, відображається сільськогосподарським товаровиробником у заявці на отримання державної підтримки за формою, встановленою Мінагрополітики.
 4. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів отримувач повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.
 5. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 6. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.
 7. Мінагрополітики подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у строки, визначені законодавством.
 8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Facebook
Pocket
Email
Print