(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Прийнято Закон «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

З квітня 2018 року в Україні запрацює нова система контролю якості харчових продуктів. Президент підписав Закон «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я і благополуччя тварин» № 0906 (Документ 2042-19, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2017. Набрання чинності відбудеться 04.04.2018 )

Закон визначає правові та організаційні засади державного контролю, здійснюваного з метою перевірки дотримання операторами ринку продовольчого законодавства, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження при ввезенні (пересиланні) таких побічних продуктів на митну територію України.

Законодавство про державний контроль складається з Конституції України, цього Закону, Митного кодексу України, законів України «Про основні засади і вимоги до безпеки і якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності »та інших виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням державного контролю за діяльністю операторів ринку, які здійснюють виробництво та / або обіг харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів та / або кормів, в тому числі ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів і / або кормів, з метою перевірки цієї діяльності на відповідність законодавству про харчові продукти і корми, здоров’я та благополуччя тварин. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням державного контролю побічних продуктів тваринного походження, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою їх перевірки на відповідність законодавству про побічні продукти тваринного походження.

Законом встановлено, що до органів виконавчої влади у сфері державного контролю відносяться:

  1. Кабінет Міністрів України;
  2. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері безпеки та окремих показників якості харчових продуктів і в сфері ветеринарної медицини;
  3. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері безпеки і окремих показників якості харчових продуктів і в сфері ветеринарної медицини.

Законом визначено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного контролю, до яких відносяться:

  • забезпечення здійснення державної політики у сфері державного фінансового контролю;
  • спрямування і координація роботи органів виконавчої влади у сфері державного контролю;
  • затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту компетентного органу;
  • затвердження переліку призначених прикордонних інспекційних постів;
  • затвердження переліку призначених пунктів пропуску на державному кордоні України;
  • затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей;
  • здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом. Законом також визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері безпеки та окремих показників якості харчових продуктів і в сфері ветеринарної медицини. Законом визначено систему і повноваження компетентного органу в сфері державного контролю.

Відповідальність за порушення законодавства про харчові продукти і кормах

Законом встановлено відповідальність за правопорушення у сфері безпеки харчових продуктів. Так, наприклад, порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та / або обігу харчових продуктів або кормів, якщо це створює загрозу для життя і / або здоров’я людини або тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі десяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі шести мінімальних заробітних плат;

Реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це створює загрозу для життя і / або здоров’я людини або тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат;

Невиконання обов’язку щодо відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі тридцяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Предложені до реалізації або реалізація непридатних харчових продуктів або кормів – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі сімнадцяти мінімальних заробітних плат;

Пропозиція до реалізації або реалізація продуктів харчування чи кормів, які є шкідливими для здоров’я людини або тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат.

Пропозиція до реалізації або реалізація швидкопсувних харчових продуктів або кормів, терміни зберігання яких минули, якщо в результаті цього продукти харчування або корму не стали шкідливими для здоров’я людини або тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі дванадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі восьми мінімальних заробітних плат;

Пропозиція до реалізації або реалізація продуктів харчування чи кормів, не є швидкопсувними, мінімальні терміни зберігання яких минули, якщо в результаті цього продукти харчування або корму не стали шкідливими для здоров’я людини або тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат , на фізичних осіб – підприємців – у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;

Штраф за порушення законодавства про харчові продукти і кормах може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Крім того, не пізніше наступного дня з дня виявлення порушення законодавства про харчові продукти і кормах головний державний інспектор (головний державний ветеринарний інспектор) приймає рішення про тимчасове припинення виробництва та / або обігу харчових продуктів або кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя чи здоров’я людини або тварин.

Таке рішення вступає в силу з моменту його вручення оператору ринку та оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та діє протягом певного таким рішенням терміну, але не більше 10 робочих днів.

Якщо для усунення оператором ринку порушення законодавства необхідно припинити виробництво або обіг харчових продуктів або кормів на час, що перевищує граничний термін, головний державний інспектор (головний державний ветеринарний інспектор) звертається в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, до суду з позовом про зобов’язання оператора ринку тимчасово припинити таке виробництво.

Facebook
Pocket
Email
Print