(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Використання у 2021 році коштів обласного бюджету для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока

  1. Нормативно-правові акти

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.05.2021 № 482/5-21 «Про затвердження Порядку використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока», зареєстроване Східним міжрегіональним управлінням міністерства юстиції (м. Харків) в державному реєстрі нормативно-правових актів
09 червня 2021 року за № 40/220.

Головний розпорядник коштів – Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації.

ІІ. Напрями та механізм надання підтримки:

№ з/п

Назва бюджетної програми

Отримувачі бюджетних коштів

Вимоги до отримувачів бюджетних коштів

Розмір компенсації витрат

Механізм отримання компенсації

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.05.2021 № 482/5-21 «Про затвердження Порядку використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока» (далі – Порядок).

1.

Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока.

Господарства населення, що ведуть господарство на території Донецької області, в особі фізичних осіб – власників корів, овець та кіз (далі – власники корів, овець та кіз).

Право на часткове відшкодування вартості установки мають власники корів, овець та кіз, які утримують дві та більше корів та (або) чотири та більше овець та (або) кіз, які у 2021 році придбали установку індивідуального доїння молока, крім такої, що була у користуванні.

Власники корів, овець та кіз мають право на часткове відшкодування вартості лише однієї установки один раз протягом дії Програми.

Власник корів, овець та кіз, який отримав кошти обласного бюджету для часткового відшкодування вартості установки, протягом двох наступних років від року отримання часткового відшкодування вартості установки зобов’язаний:

– забезпечити утримання чисельності поголів’я корів, в кількості двох та більше голів, та (або) чотирьох та більше овець та кіз, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому законодавством порядку;

– не відчужувати та не передавати у користування третім особам на будь- яких умовах установку, вартість якої відшкодовано згідно з цим Порядком;

– щорічно, до 01 січня протягом двох наступних років від року отримання часткового відшкодування, надавати Головному розпоряднику довідку про чисельність корів, овець та кіз, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку, видану органом місцевого самоврядування за місцем ведення господарства.

Власники корів, овець та кіз, які отримали кошти обласного бюджету на часткове відшкодування вартості установки, забезпечують повноту і достовірність даних, зазначених у заяві та інших документах, поданих на розгляд Комісії.

У разі зменшення чисельності поголів’я корів, овець та кіз протягом двох наступних років з дня отримання часткового відшкодування вартості установки, яке відбулося з вини власника корів, овець та кіз; виявлення факту надання недостовірних відомостей та документів на розгляд Комісії або не виконання інших вимог, зазначених у пункті 4 розділу ІV Порядку, власник корів, овець та кіз зобов’язаний повернути до обласного бюджету кошти, що були одержані у вигляді відшкодування вартості установок.

Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної вартості установки, що придбана протягом поточного бюджетного періоду, та не може перевищувати 15 000 гривень.

Часткове відшкодування вартості установки надається на безоплатній та безповоротній основі (з урахуванням вимог пункту 4 розділу ІV), крім випадку, визначеного пунктом 4 розділу V Порядку.

Власники корів, овець та кіз, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості установки, протягом строку, зазначеного в оголошенні для подачі документів, подають Комісії такі документи:

1) заяву про надання часткового відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння молока (додаток 1);

2) копії паспортів великої рогатої худоби, реєстраційних свідоцтв овець/кіз, виданих у встановленому порядку;

3) копію документу, який підтверджує факт оплати придбаної установки індивідуального доїння молока;

4) копії технічної документації на установку (із зазначенням її індивідуального серійного номера) та гарантійного талону;

5) копію паспорту громадянина України;

6) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

7) згоду на обробку персональних даних;

8) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;

9) довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;

10) письмове зобов’язання фізичної особи – власника корів, овець та кіз повернути кошти обласного бюджету, одержані для часткового відшкодування вартості установки (додаток 2), у разі невиконання вимог, передбачених пунктом 4 розділу IV та у випадках, зазначених у пункті 4 розділу V цього Порядку.

Обробка персональних даних власників корів, овець та кіз здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Засідання Комісії, у разі наявності заяв та коштів в обласному бюджеті на часткове відшкодування вартості установок, може бути проведено протягом року неодноразово. Засідання Комісії проводяться не рідше 1 разу на квартал. Прийом документів здійснюється секретарем Комісії до 01 грудня 2021 року.

  1. Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні часткового відшкодування вартості установки є:

1) Подання заяви та документів, визначених пунктом 5 розділу ІІІ, особою, яка згідно із пунктом 1 розділу ІІ цього Порядку не має право на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока;

2) Подання на розгляд Комісії недостовірних відомостей та документів;

3) Власником корів, овець та кіз протягом останніх двох років отримано або отримується аналогічна підтримка (відшкодування, компенсація) з обласного або інших бюджетів;

4) Власник корів, овець та кіз має заборгованість або прострочені боргові зобов’язання за кредитами в банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок.

Facebook
Pocket
Email
Print