(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Як створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

Об’єднання фермерських та особистих селянських господарств у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (далі – СОК) сприяє вирішенню ряду проблемних питань зокрема щодо реалізації виробленої ними продукції, підвищенню їх конкурентоспроможності на аграрних ринках.

СОК створюються та функціонують на основі Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та Закону України «Про кооперацію».

Кооператив має статус неприбуткового і не сплачує податок на прибуток виходячи із сукупності таких ознак:

 • Кооператив надає послуги тільки своїм членам.
 • Члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу.
 • Послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу.

Загальні умови створення кооперативу є такі:

 1. Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах;
 2. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
 3. Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами;
 4. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою, ніж три особи.

Одним з перших етапів на шляху до створення СОК є формування ініціативної групи та визначення виду діяльності СОК.

СОК можуть бути:

 • переробні
 • заготівельно-збутові
 • постачальницькі
 • сервісні
 • та інші

Установчі рішення повинні бути затверджені підписом у протоколі про наміри. Серед первинних завдань які будуть виконуватися ініціативною групою можуть бути:
– підготовка офіційного рішення про створення кооперативу;
– визначення його потенційних членів, розміри їхніх вступних внесків та внесків до пайового фонду;
– розробка проєктів установчого договору, статуту, а також організація установчих зборів зі створення кооперативу.
Проведення установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
На розгляд установчих зборів СОК виносяться наступні питання:

 1. Про створення СОК та затвердження його Статуту.
 2. Вибори засновників та голови кооперативу.
 3. Призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу.
 4. Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу.
 5. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом зборів.

Порядок скликання зборів, створення органів, їх компетенції, функції тощо регулюються Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Державна реєстрація кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, і проводиться відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з особливостями, зафіксованими у Законах України «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію».

Реєстрацію здійснюють у районній державній адміністрації або виконавчому комітеті районної ради за місцезнаходженням кооперативу в порядку, передбаченому для суб’єктів підприємницької діяльності.

 1. До заяви про реєстрацію юридичної особи додають:
 2. рішення про створення кооперативу та протокол реєстрації присутніх осіб, які приймали таке рішення;
 3. статут у двох примірниках, засвідчених нотаріально;
 4. Особа, яка реєструє кооператив, обов'язково повинна при собі мати паспорт та ідентифікаційний номер.
Facebook
Pocket
Email
Print